Praznovanje 100-letnice ČD Dolsko

11.06.2019 9:33:08
Tajništvo
V soboto 1. junija 2019 je Čebelarsko društvo Dolsko v Dolskem Pr˙krač praznovalo 100 let organiziranega delovanja. Proslavo so slavnostno pričeli z mimohodom: Otroška folklorna skupina Dolsko in Odrasla folklorna skupina Dolsko, nosilci praporov: ČD Kamnik, ČD Domžale, ČD Krtina Dob, ČD Lukovica, ČD Ig, ČD Ljubljana Moste – Polje, ČD Moravče, ČD Litija in ČD Dolsko.
Navzoče sta nagovorila dolgoletni predsednik Ivan Mlakar in sedanji predsednik ČD Dolsko Peter Uršič. Pester kulturni program so pod vodstvom Nataše Klemenčič izvedli: Mladinski pevski zbor OŠ Janka Modra, Tamburaški orkester Senožeti, Folklorni skupini Dolsko, recitirala je Sara Šimenc in na harmoniko zaigral Klemen Uršič. Slovesnosti so se udeležili: podpredsednik ČZS g. Marko Alauf, dr. Janez Grad, predstavnik občine in OŠ Janka Modra Dol, župnik Alojz Grebenc in ostali pomembni gostje in podporniki društva. V sklopu proslave je Čebelarsko društvo podelilo jubilejna priznanja, zahvale podpornikom, Čebelarska zveza Slovenije pa priznanja Antona Janše III. in II. stopnje.
Leta 1919, leto po veliki vojni čebelarji zbrali v želji po organiziranem čebelarjenju. Čebelarji  iz dolske doline, soustanovitelji skupne čebelarske podružnice v Krtini, so se leta 1921. odločili za odcepitev od brdske podružnice Krtina. Organizirali so svojo čebelarsko podružnico v Dolu, kasneje pa sedež premestili v Dolsko. V tistih časih so bila polja jeseni bela od ajde. Po tem so prišle druge manj odporne kulturne rastline, ki so žal čebelarstvu prinesle tudi veliko slabega, zaradi nenehnih in povečini tudi nepravilnih uporab pesticidov. Sedaj se ajda zopet vrača na naša polja. Prav tako se vedno bolj zasaja medovite rastline na vrtovih, kjer je ljudem mar do okolja. 
Čebelarsko društvo Dolsko je postavljeno na trdih temeljih in vseskozi z roko v roki sodeluje s šolo in lokalno skupnostjo. Plod tega je lani odprt šolski čebelnjak pri OŠ Janka Modra in čebelarski krožek, za katerega je veliko zanimanje. V letošnjem letu je občina izdala tudi koledar na temo čebel. Tudi pred leti zasajen lipov drevored v Dolskem in hrušev v Dolu, sta dokaz, da je večini v teh krajih mar za okolje.
Letos je za nas čebelarje žalostno leto. Po burni pomladi čebelje družine brez naše pomoči nebi preživele. Čebelarji upamo na lepše vreme, da se bodo čebele lahko najedle izven panjev brez našega hranjena. Da je to obdobje še bolj žalostno, je tu še grožnja SŽ, da naj čebele zapremo v 3 kilometrskem pasu, ker bodo zatirali plevel z glikofosfati. Brez čebel ni življenja, ni opraševanja, ne bi bilo sadja, ne bi bilo cvetočih zelenih polj. Zavedati se moramo, da je čebela indikator sprememb v okolju. Že najmanjše spremembe lahko pomenijo katastrofo.
Kljub vsemu čebelarji v naši občini vsako leto prebivalcem naše lepe dolske doline brezplačno s storitvami pridnih delavk darujemo 97.100 EUR. To je primerjava, če bi se opraševanje plačevalo kot v Avstriji, kjer je namreč cena opraševanja na čebelji panj oz. čebeljo družino po 100 EUR.
Slovensko čebelarstvo ima zelo dolgo in bogato tradicijo. Ponosni smo na kranjsko sivko kot na našo avtohtono čebelo, na ohranjeno zeleno naravo, na slovenske čebelnjake, panjske končnice, …
Ponosni smo na to, da smo se pred tremi leti predstavniki čebelarskih društev ustanoviteljic: Dolsko, Domžale, Krtina Dob, Lukovica in Moravče pričeli dogovarjati o izdaji skupne monografije in o skupni proslavi ter strokovnem simpoziju, ki sta že bila 9. marca letos v prostorih Čebelarske zveze Slovenije.
Čebelarji in dr. Grad smo pripravili tudi razstavo na temo čebel in čmrljev. Slavnostna otvoritev je bila po uradnem delu proslave. Razstavo so si z zanimanjem ogledali tudi otroci PŠ Dolsko.
Domačija Pr`krač, gostoljubnost družine Čič, sladke in slane dobrote pridnih gospodinj - Plamenk in odličen nastop vseh nastopajočih, je slavnostno zaznamoval 100 let našega društva.
Vsem velika HVALA in NAJ MEDI!
ČD Dolsko