Sodelujte na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev

15.04.2019 20:59:40
Ekonomika
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa odrastemo občudujemo njeno učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. V Sloveniji  nas je več kot 10.000 čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s  čebelami  nam predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarsko dežela in je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do dandanes.
 
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih  in kako čebele s svojo aktivnostjo  v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja , boste lahko zvedeli  na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.
 
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev  bo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu,  skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji,  organizirala v petek   26. aprila 2019.
 
Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v čebelnjakih in stojnicah, slovenske občine pa smo že povabili k sodelovanju pri promociji dneva odprtih vrat preko svojih lokalnih glasil. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek vabimo  osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki  predstavlja svojo dejavnost.
 
Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bomo obiskovalcem predstavili  čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila. Predstavili bomo pomen medovitih rastlin, glavne paše na posameznem območju in aktivnosti s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na predstavitveni stojnici  ali čebelnjaku bomo čebelarji predstavili  čebelje pridelke in izdelke, z možnostjo degustacije in nakupa.

ČZS,  JSSČ bo k sodelovanju povabila slovenske občine in župane z namenom, da se pridružijo dogodkom v lokalnih okoljih. Povabili bomo tudi predstavnike državnih organov in inštitucij.
Natančen seznam sodelujočih društev z lokacijami in datumi bomo objavili pred dogodkom na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije.
Dobrodošli v čudovitem svetu čebelarstva in čebel. Vabimo vas, da sledite našim objavam.
 
Vlado Auguštin
 
Članek smo posredovali lokalnim medijem