Pravilna uporaba FFS in ukrepi ob zastrupitvi čebel

15.04.2019 20:37:49
Tehnologija
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od njenih pridelkov pa do opraševanje sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove,  na katerih nabirajo medičino in cvetni prah,  pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki  se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)(Uradni list RS, št. 83/12), še vedno prihaja do pomorov čebel.
 
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo  v skladu  z  načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja.  Posebno pozornost  naj posvetijo čebelam  s sledečimi ukrepi:
-pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi  in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite  pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,
-priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,
-uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,

-pred škropljenjem  pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu,
-škropite v večernih urah ali ponoči ko se čebele že v panjih,


V kolikor pride do zastrupitve čebel MKGP  določa postopek v primeru pomora čebel zaradi suma zastrupitve čebel ali drugih vzrokov pomora čebel.


V primeru pomora čebel postopek prijave in ugotavljanja vzrokov pomora poteka po naslednjem vrstnem redu:
 
1. Čebelar o pomoru obvesti regionalni Center za obveščanje v Republiki Sloveniji na telefonsko številko 112 ne glede na uro in dan v tednu.
 
2. Pristojni center za obveščanje v Republiki Sloveniji obvesti: Pristojno enoto Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (NVI):
3. Veterinar NVI vedno prvi pregleda čebele in izda izvid o pregledu čebel. Če postavi sum na zastrupitev čebel, o sumu obvesti kmetijskega inšpektorja in uradnega veterinarja.
 
Veterinar NVI v primeru pomora čebel zaradi suma na zastrupitve ali drugih vzrokov pomora čebel svetuje čebelarju, da prijavi policiji sum kaznivega dejanja povzročitve škode.
Obveščeni kmetijski inšpektor ob sumu zastrupitve s fitofarmacevtskimi sredstvi sproži postopek ugotavljanja nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev na območju doleta čebel.
Obveščeni uradni veterinar izvede postopek glede spoštovanja zahtev varnega dajanja živil na trg.
Policija vodi postopek v skladu s svojimi pooblastili.
 
Pomoč čebelam pri zastrupitvah
 
Pravočasno odkrivanje zastrupitev s FFS je v čebelarstvu odločilnega pomena, za preprečevanje nadaljnjega zastrupljanja. Le s hitrimi in pravočasnimi posegi lahko pomagamo prizadetim čebeljim družinam, pa tudi krivca za pomor čebel je lažje odkriti ob pravočasnem ukrepanju.
Pri čebeljih družinah, ki so bile žrtev zastrupitev s FFS je potrebno v cilju zmanjšanja vpliva strupenih snovi, napraviti sledeče ukrepe:
  1. odstraniti sate z zastrupljenim cvetnim prahom in svežo medičino,
  2. zožiti gnezdo na toliko satov, kolikor jih čebele na gosto posedajo
  3. dodati pašne čebele iz rezervnih družin, v kolikor tudi te niso zastrupljene
  4. več dni dodajati  hrano v obliki redke mlačne sladkorne raztopine ( na 1 del sladkorja damo 3 dele vode)
Zastrupljenim čebeljim družinam, je potrebno posvetiti veliko pozornosti in časa, ker dolgo časa zaostajajo v razvoju. Redno jih je treba dohranjevati ali pa jim oskrbeti dobro pašo bogato s cvetnim prahom. Z njimi ravnamo kakor bi s  zdravimi čebelami zgodaj spomladi.
Čebelarjem svetujemo, da v kolikor imajo pomisleke oziroma primere, da jim  nepojasnjeno izginjajo čebele, naj pokličejo veterinarje NVI.
 
Vlado Auguštin