Previdno pri uporabi FFS

01.04.2019 11:30:10
Tehnologija
Čebela s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vpliva na proizvodnjo človeške in živalske hrane, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Čebele so posredno vključene v toliko različnih trgov, da bi njihovo izginotje povzročilo zlome na vseh področjih človeške družbe.
 
Med glavne koristi čebel v okolju sodi opraševanje. Čebele nabirajo nektar za sprotno prehrano in zimsko zalogo medu, cvetni prah pa kot hrano za zalego. Čebele torej obiskujejo cvetje predvsem z namenom, da naberejo nektar, do katerega pa ne morejo, ne da bi se podrgnile ob prašnike in se tako potresle s pelodom. Na telo, prekrito z drobnimi dlačicami, se ujame cvetni prah, ki ga prenašajo s cveta na cvet, pri tem pa oprašujejo rastline.
Medonosne čebele so primarni opraševalci žužkocvetnih rastlin, kar pomeni, da glede na podatke v različnih znanstvenih člankih oprašijo približno 80-90 % žužkocvetnih rastlin (delež se razlikuje glede na vrstno sestavo rastlin), zato so medonosne čebele eden izmed ključnih dejavnikov za vzdrževanje pestre biodiverzitete.
 
Večina kmetijsko pomembnih rastlin uporablja za opraševanje čebele, saj v primerjavi z ostalimi opraševalci čebele prezimijo v velikem številu in lahko že zgodaj spomladi opravijo svojo opraševalno vlogo. Čebele s svojim opraševanjem prispevajo tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti teh rastlinskih vrst. So ključne za opraševanje oljne ogrščice, jablan, češenj, višenj in vrtnin, kot so kumare in bučke.
 
Podatki rabe kmetijskih zemljišč kažejo na precejšen delež površin, ki so namenjene intenzivni kmetijski proizvodnji in je zato uporaba sredstev za varstvo rastlin pogosto nujna. Žal pa je nepravilna uporaba teh sredstev lahko za čebele tudi pogubna. Zaradi pojavljanja odpornosti škodljivcev na določene pripravke in zaradi novih znanj o varstvu rastlin, se na tržišču vsako leto pojavijo nova sredstva in nekatera med njimi zahtevajo spremenjene načine ravnanja in uporabe.
 
Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih rastlin potrebujejo čebele, morajo tudi sami ves čas skrbeti za potrebno ravnovesje med varovanjem svojih pridelkov pred škodljivimi organizmi in varovanjem čebel.
 
Kljub vsakoletnim apelom za pravilno uporabo FFS smo tudi letos priča prvim zastrupitvam čebel. Zaradi tega uporabnike FFS še enkrat prosimo, da te  uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja, ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom,
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele