Interaktivni svetovalec

Interaktivni svetovalec

Število študentov 37

Ekološko čebelarjenje predstavlja obliko in način čebelarjenja, ki  le počasi pridobiva  večji pomen v slovenskem čebelarskem prostoru.

Slovenija ima pestre naravne danosti z bogato krajinsko členitvijo,  avtohtono kranjsko čebelo, različnimi tipi pokrajin in podnebji, ter ima tako odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina čebelarjenja. Ta pomembno prispeva k zagotavljanju neoporečnih čebeljih pridelkov in  ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti.

Glede na navedeno in na vse večje povpraševanje potrošnikov po ekoloških pridelkih in živilih ter vse večji obseg prometa s temi živili, ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi in ostalem svetu, ima ekološko čebelarjenje, oziroma ekološki pridelovalci in predelovalci razmeroma varno prihodnost; predvsem pa veliko priložnost po večjih prihodkih in višji dodani vrednosti na svojih čebelarstvih. Prav tako je še mnogo neizkoriščenih priložnosti v  apiterapiji in  turizmu na ekoloških kmetijah, ki lahko pomeni dobro alternativo ali dopolnitev klasičnega kmečkega turizma.

Inštruktor

Vlado Auguštin Vlado Auguštin

Za vse informacije in nadaljnjo pomoč sem na razpolago na : vlado.augustin@czs.si
Brezplačno