NaročninaNaročilnica za revijo Slovenski čebelar (.doc Microsoft Word)

NAROČILNICA ZA REVIJO SLOVENSKI ČEBELAR
 
 
Naročam se na revijo Slovenski čebelar za leto  
 
Naročam posamezno številko revije Slovenski čebelar številka  
 
 
Prosimo, da berljivo izpolnite podatke.
 
Ime in priimek, kamor naj se revija pošilja:  
 
Naslov, ulica:  
 
Pošta, poštna številka:  
 
Država:  
 
 
 
Ime in priimek plačnika naročnine:  
 
Naslov, ulica:  
 
Pošta, poštna številka:  
 
Država:  
 
Identifikacija za DDV.   (pravne osebe).
 
Ali ste zavezanec za DDV:    DA      NE       (ustrezno obkrožite).
 
Telefon:  
 
E-pošta:  
 
 
 
Kraj:   Datum:  
 
 
Podpis:  
 
Podobne vsebine