Slovenski čebelarSlovenski čebelar 7-8-2018
27.06.2018
KAZALO
 
UVODNIK
Mag. Mira Jenko Rogelj
ZDRAVJE ČEBEL
Martin Gabel, dr. Aleksandar Uzunov in dr. Ralph Büchler: Stalno obvladovanje varoj z apitehničnimi ukrepi
Dr. Peter Kozmus: Raziskava o učinkovitosti hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoj
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Dr. Stefan Berg: S pomočjo drona v lov na trote
Dr. Andrej Gogala: Zlata dolgorožka (Eucera chrysopyga)
Matej Levstek: Čebelarjeva delovna postaja
Rok Janez Šteblaj in Marko Borko: Novice iz sveta
Janez Gregori: Kako nam služi Čebelarski terminološki slovar
DELO ČEBELARJA
Dr. Stanislav Kapun: Čebelarjeva opravila v juliju in avgustu
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
MARTIN GABEL, DR. ALEKSANDAR UZUNOV IN DR. RALPH BÜCHLER: STALNO OBVLADOVANJE VAROJ Z APITEHNIČNIMI UKREPI
Trenutno najbolj škodljiv parazit zahodne medonosne čebele v svetovnem merilu so danes zagotovo varoje, ki čebelarjem pri oskrbi njihovih družin delajo nemalo preglavic. Da bi zmanjšali škodo in zagotovili preživetje družin, so čebelarji in čebelarska stroka razvili različne metode in sredstva za zatiranje varoj. Večina le-teh ima mnogo zelo negativnih stranskih učinkov, na primer odpornost na določene učinkovine, ki so jo varoje že razvile, zaradi česar je zdravljenje varoze vedno manj učinkovito. Ob tem velja omeniti tudi ostanke zdravil v vosku in medu, ki ogrožajo njihovo kakovost. Torej takšni načini zdravljenja na dolgi rok ne zagotavljajo učinkovitega zatiranja varoj …
 
DR. PETER KOZMUS: RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI HMELJNIH PRIPRAVKOV ZA EKOLOŠKO ZATIRANJE VAROJ
ČZS od septembra 2016 sodeluje v raziskovalnem projektu ciljnega raziskovanja Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoj (Varroa destructor), ki ga financirata MKGP ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Projekt se bo zaključil v prihodnjem letu. Nosilec projekta je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kot partnerji, poleg ČZS, sodelujejo še: Kmetijski inštitut Slovenije, Veterinarska fakulteta in Fakulteta za farmacijo. Do sedaj so bile v projektu opravljene določene naloge, ki so bile terminsko in programsko opredeljene v programu, in s tem v zvezi smo pridobili določene rezultate …
 
DR. STEFAN BERG: S POMOČJO DRONA V LOV NA TROTE
Po zabavi pride smrt: po parjenju na svatbenem izletu z mlado matico je trot opravil svoje življenjsko poslanstvo in umre. Pri tem je pač imel srečo v nesreči, kajti peščica matic izbira partnerja med vsaj 20.000 oboževalci. Kakor hitro se čarovnija svatbenega leta konča, se tudi umiri dogajanje na trotovišču – gre za skrivnost, ki je doslej še nismo uspeli povsem razvozlati. Kaj pravzaprav opredeljuje trotovišče in kako najdejo troti pot do njega?
 
DR. ANDREJ GOGALA: ZLATA DOLGOROŽKA (EUCERA CHRYSOPYGA)
Za samce dolgorogih čebel so značilne zelo dolge tipalke, ki lahko dosegajo dolžino telesa. Na tipalkah so vohalne čutnice in z dolgimi tipalkami samci lažje zavohajo samice, ki imajo veliko krajše tipalke. Gnezdijo v tleh in zarodne celice obložijo z voskastim izločkom. Zlate dolgorožke so v Sloveniji redke …
 
MATEJ LEVSTEK: ČEBELARJEVA DELOVNA POSTAJA
Oskrba čebel, če pri tem odmislimo biološke značilnosti slovenske sivke, ki ji je vseeno, ali je v listovnem ali nakladnem panju, je pri nakladnem sistemu čebelarjenja precej drugačna kot pri listovnem, npr. AŽ-sistemu. V tradicionalnih slovenskih čebelnjakih imajo po navadi v čebelnjaku na dosegu roke tako rekoč (skoraj) vso potrebno opremo za oskrbo čebel. Pri nakladnih panjih pa se ta vidik oskrbe razmeroma zakomplicira. Zakaj?
 
ROK JANEZ ŠTEBLAJ IN MARKO BORKO: NOVICE IZ SVETA
EVROPSKA ZVEZA - Madžarski poslanec Evropskega parlamenta Norbert Erdös, Evropska ljudska stranka, je na začetku leta 2017 podal predlog za pripravo poročila glede stanja čebelarskega sektorja v EU …
LUKSEMBURG - Junija so na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pristojni ministri osrednjo pozornost namenili zakonodajnim predlogom Komisije za prihodnjo Skupno kmetijsko politiko (SKP), po 2020 pa tudi aktualnemu stanju na kmetijskih trgih …
 
JANEZ GREGORI: KAKO NAM SLUŽI ČEBELARSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR
V prejšnji številki našega glasila je urednik pisal o majskih dogodkih v prostorih Državnega sveta RS, ki je v sodelovanju s ČZS postavil razstavo ob 120-letnici izhajanja glasila Slovenski čebelar in 10-letnici izida Čebelarskega terminološkega slovarja (slovar). Temu, katerega izdajatelj je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, soizdajatelj pa ČZS, je nekaj besed namenila njegova urednica, prof. Ljudmila Bokal. Ker sem imel čast sodelovati pri pripravljanju tega pomembnega dela, naj mi bo ob obletnici njegovega izida dovoljeno zapisati nekaj misli …
 
DR. STANISLAV KAPUN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V JULIJU IN AVGUSTU
Julija in avgusta imamo čebelarji precej dela s čebelami. Preživetje čebeljih družin je zelo odvisno od nujnih ukrepov čebelarja, ki jih mora izvesti. Nekateri čebelarji še imamo srečo, da prestavimo premične čebelnjake na ajdovo pašo, ali pa imamo srečo, da nam kmetje v okolici čebelnjakov zasejejo ajdo, lahko pa rečemo, da se je njena pridelava na območju RS močno razširila predvsem zaradi izvajanja izbirne zahteve VOD_NEP v okviru KOPOP (neprezimni medonosni posevki). Ocenjujemo, da smo jo v letu 2015 zasejali na pribl. 4500 ha, od tega dve tretjini polj na območju Pomurja …
Arhiv objave