Slovenski čebelarSlovenski čebelar 9-2017
29.08.2017
KAZALO
 
UVODNIK
Boštjan Noč
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
mag. Andreja Kandolf Borovšak in Vlado Auguštin: Obdavčite Apple, ne opraševalcev jablan
Izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.: Virusne okužbe čebeljih družin: včeraj, danes, jutri (I. del)
Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Povzetek strokovne razprave o pridobivanju medu iz deviškega satja
Dr. Danilo Bevk: Čebele kot »mali leteči zdravniki« (II. del)
Dr. Andrej Gogala: Progasta kožuharka (Amegilla garrula)
Franc Šivic in Brane Borštnik: Novice iz sveta
Eugen Aberer: Po sledeh Antona Janše
Marko Borko in Tanja Magdič: Izkoristimo potencial čebelarskega turizma
Nataša Klemenčič Štrukelj: Privlačna embalaža in pestrost ponudbe pritegneta kupce
Tanja Magdič: Dokažite kupcem, da delate dobro
Elena Skok in Dragica Repanšek: Kako otrokom predstaviti čebele in čebelarstvo
DELO ČEBELARJA
Jože Sever: Čebelarjeva opravila v septembru
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
 
IZ VSEBINE
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK IN VLADO AUGUŠTIN: OBDAVČITE APPLE, NE OPRAŠEVALCEV JABLAN
Objavljamo intervju z Walterjem Haefekerjem, predsednikom Evropskega združenja profesionalnih čebelarjev (European Professional Beekeepers Association − EPBA), katerega članica je letos postala tudi Čebelarska zveza Slovenije. V intervjuju spregovori o različnih izzivih čebelarstva, ki jih doživljamo tudi v Sloveniji …
 
IZR. PROF. DR. IVAN TOPLAK, DR. VET. MED.: VIRUSNE OKUŽBE ČEBELJIH DRUŽIN: VČERAJ, DANES, JUTRI (I. DEL)
Na začetku leta 2017 sem za številne čebelarje izvedel ciklus predavanj z naslovom ''Virusne okužbe čebeljih družin: včeraj, danes, jutri''. Ker so bila predavanja med čebelarji zelo dobro obiskana in sprejeta, niso pa dosegla vseh slovenskih čebelarjev, bom v prispevku poskušal povzeti najpomembnejša spoznanja, ki so pomembna za razumevanje pomena virusnih okužb pri čebelah. Virusne okužbe so v čebeljih družinah prav gotovo prisotne že od davnih časov in je bila čebelja družina nanje dobro prilagojena. Vendar pa se je z vnosom varoj (Varroa destructor) in intenziviranjem čebelarske proizvodnje to bistveno spremenilo. Ne moremo trditi, da so za izgube čebeljih družin virusi najpomembnejši dejavnik, vendar je že dokazano, da virusi igrajo pomembno vlogo pri prezgodnjem umiranju čebeljih družin …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: POVZETEK STROKOVNE RAZPRAVE O PRIDOBIVANJU MEDU IZ DEVIŠKEGA SATJA
Med je povsem naravno živilo, neposreden dar narave, dar čebel in rastlin. Med ljudmi je izjemnocenjen, saj velja za varno in zdravo živilo. Pogosto ga uživamo za preprečevanje različnih obolenj. Še kako je pomembno, da je kakovosten in varen, da ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na naš organizem, oziroma da so te v mejah dovoljenih vrednosti. Ob nakupu medu kupec vsekakor pričakuje, da je kupil zdravo, naravno in varno živilo. Dandanes čebelarimo v okolju, ki je onesnaženo z najrazličnejšimi strupenimi snovmi. Ali torej lahko pridelujemo varen med? Čebelarji pravzaprav nimajo nadzora nad tem, kaj čebele prinesejo v panj, ali pa je njihov nadzor zelo majhen, vendar raziskave kažejo, da med le redkokdaj vsebuje sledi pesticidov ali drugih strupenih snovi. Kakovost medu bolj ogrožajo sredstva, ki jih v panj vstavljajo čebelarji sami, kot pa tista iz okolja …
 
DR. DANILO BEVK: ČEBELE KOT »MALI LETEČI ZDRAVNIKI« (II. DEL)
Vse večja poraba hrane in konkurenca pridelovalce silita v intenzivno kmetijstvo, to pa vključuje tudi uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Ta povzročajo določeno tveganje tako za kmetovalce in okolje kot tudi za potrošnike, zato v zadnjem času vedno več pozornosti namenjajo ekološki pridelavi hrane. Zaradi omejene uporabe pesticidov so ena večjih težav tovrstne pridelave bolezni in škodljivci. Proti njim se je mogoče bojevati na način, ki je prijazen do narave, z biotičnim zatiranjem ali biokontrolo …
 
DR. ANDREJ GOGALA: PROGASTA KOŽUHARKA (AMEGILLA GARRULA)
Čebela zleze v cvet, da bi dosegla medičino, pritisne na vzvode, vidne pred glavo progaste kožuharke na fotografiji, zato se prašniki ali pestič upogne navzdol in dotakne čebelinega hrbta …
 
FRANC ŠIVIC IN BRANE BORŠTNIK: NOVICE IZ SVETA
MADŽARSKA - Iz Madžarske poročajo o zimski izgubi čebeljih družin. Haasz Ferenc, predsednik deželne čebelarske zveze v županji Bekeš, kiima 370.000 prebivalcev, je povedal, da so od registriranih 78.000 čebeljih družin izgubili približno 20.000 čebeljih družin …
ŠPANIJA - Španske čebelarje pestijo vedno hujše težave. Letošnja dolgotrajna suša je v marsikaterih predelih države popolnoma uničila čebeljo pašo, vedno napadalnejši so novi sovražniki čebel azijski sršeni, za povrh pa se je čezmerno razmnožil še ptič čebelar (Merops apiaster),ki povzroča tam, kjer množično gnezdi, veliko škodo, ker se hrani z živimi čebelami. Tem nadlogam pa se je pridružila še ugotovitev, da sredstvo Checkmite proizvajalca Bayer, ki so ga španski čebelarji zadnja leta uporabljali za zatiranje varoj, ni več tako učinkovito, kot bi moralo biti …
 
EUGEN ABERER: PO SLEDEH ANTONA JANŠE
Čeprav sem čebelar zahodne avstrijske zvezne dežele Vorarlberg (Predarlska), poznam pomen dvornega čebelarskega mojstra Antona Janše in njegovega dela ter delovanja v dunajskem Augartnu. Avstrijci smo ponosni in hvaležni Antonu Janši za njegovo čebelarsko delo v avstroogrskem Cesarstvu …
 
MARKO BORKO IN TANJA MAGDIČ: IZKORISTIMO POTENCIAL ČEBELARSKEGA TURIZMA
Blaž Ambrožič z Bleda skupaj z ženo Danielo upravlja Čebelarstvo Kral, v katerem imata 140 čebeljih družin. Posebnost njunega čebelarstva je usmerjenost v čebelarski turizem, za katerega sta decembra 2013 pridobila certifikat tri čebelice. Od aprila 2016 je g. Ambrožič tudi predsednik sekcije ponudnikov apiturizma …
 
NATAŠA KLEMENČIČ ŠTRUKELJ: PRIVLAČNA EMBALAŽA IN PESTROST PONUDBE PRITEGNETA KUPCE
Sezona trženja čebeljih pridelkov je že pred vrati. Še malo pa bodo zunanje temperature padle in kupci bodo na preži za medom in drugimi čebeljimi pridelki, ki jim bodo pomagali prebroditi zimo in temačne zimske večere, ki tako hitro minejo ob skodelici čaja, sladkanega z medom. Pa tudi zajtrk z medom kot nepogrešljiv spremljevalec za dober začetek dneva zahteva, da zaloge obnovimo, še preden porabimo zadnjo žlico medu …
 
TANJA MAGDIČ: DOKAŽITE KUPCEM, DA DELATE DOBRO
Slovenski čebelarji imamo tudi to leto žal podpovprečno pridelavo medu. Na naravo žal ne moremo vplivati, prav tako se ne moremo zanašati, da bo nekdo zamahnil s čudežno palčko in nam ponudil finančno pomoč zaradi slabše letine. Podnebne spremembe so realnost, ki se ji bomo morali prilagoditi in poiskati možnosti za izboljšanje ekonomičnosti svojega čebelarstva. Ena od možnosti sta zagotovo vključevanje v sheme kakovosti in marketinški pristop k prodaji …
 
ELENA SKOK IN DRAGICA REPANŠEK: KAKO OTROKOM PREDSTAVITI ČEBELE
IN ČEBELARSTVO
Napotki za čebelarje, ki obiščejo otroke v vrtcih in osnovnih šolah ob Slovenskem zajtrku ali ob dnevu dejavnosti na šoli. Članek smo napisali z željo, da bi bila pripravljenost čebelarjev posredovati otrokom svoje bogate izkušnje dobro sprejeta in njihovo vloženo delo učinkovitejše. Čebelarjem, ki obiskujejo vrtce in šole, želimo posredovati tistih nekaj osnovnih znanj in napotkov, ki jim bodo zagotovo koristili, da bo njihova predstavitev padla na kar najplodnejša tla …
 
JOŽE SEVER: ČEBELARJEVA OPRAVILA V SEPTEMBRU
Do septembra je še dolgo in ne vem, kaj vse se bo do takrat še zgodilo v tej naši lepi, od države zapuščeni Beli krajini. Sedaj, 19. julija, ko se približuje tretji vročinski val in pri nas zaradi suše že umirajo breze in drugo rastlinje, mi je nekoliko težje pisati in predvideti, kaj bom pri čebelah delal letošnjega septembra. Za takšno nastalo težavo ne krivim ne vlade ne političnih strank. Za to je kriva narava, ki nam pa vedno pusti tenko nitko, po kateri bom moral rešiti svoje čebele. Če to ne bo uspelo meni, bo pa tistim, ki so boljši od mene. Zato bom skušal čim bolj prisluhniti čebelam, jim dati tisto, kar potrebujejo in česar ne najdejo v skopi, od suše izmučeni Beli krajini …
Arhiv objave