Predavatelji


Tema usposabljanja Izvajalci
Zgodovina čebelarstva Ivan Atelšek, Matija Koštomaj, Franc Šivic
Izbrana poglavja biologije čebel mag. Andreja Kandolf Borovšak, dr. Stanislav Kapun, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Franc Podrižnik, Franc Prezelj, dr. Maja Smodiš Škerl, Zoran Zidarič
Oskrba čebeljih družin skozi leto Vlado Auguštin, Brane Borštnik, Ivan Bračko, Janko Goričan, Franc Gosar, dr. Stanislav Kapun, Matija Koštomaj, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Franc Panker, Franc Podrižnik, Franc Prezelj, Marija Sivec, Zoran Zidarič
Prevozno čebelarjenje Ivan Atelšek, Janez Kropivšek, Franc Panker
Prikaz čebelarjenja - delavnica Vlado Auguštin, Brane Borštnik, Janko Goričan, Janez Kropivšek, Franc Panker, Franc Prezelj, Marija Sivec
Alternativne čebelarske tehnologije Ivan Atelšek, Matija Koštomaj, Milan Meglič, Milan Starovasnik, Ivan Videčnik
Tehnologija čebelarjenja z nakladnimi panji Brane Borštnik, Janko Goričan, Matija Koštomaj, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Franc Panker, Franc Prezelj, Marija Sivec, Milan Starovasnik, Zoran Zidarič, Dominik Žvikart
Tehnologija čebelarjenja z različnimi izpeljankami listovnih panjev Brane Borštnik, Ivan Bračko, Janko Goričan, Franc Gosar, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Franc Panker, Franc Prezelj, Marija Sivec
Tehnologija čebelarjenja s kirarjevim panjem Vlado Pušnik, Zoran Zidarič
Ekološko čebelarjenje Ivan Bračko, dr. Stanislav Kapun, Milan Meglič, Aleksander Mikuš
Apitehnični ukrepi Vlado Auguštin, Ivan Bračko, Franc Gosar, Milan Meglič, Jože Mur, Franc Podrižnik, Franc Prezelj, Vlado Pušnik
Vzreja čebeljih matic Brane Borštnik, Franc Gosar, Matija Koštomaj, Janez Kropivšek, Boštjan Noč, Franc Panker, Franc Prezelj, Marija Sivec, Milan Starovasnik
Vzreja čebeljih matic - delavnica Franc Gosar, dr. Stanislav Kapun, Matija Koštomaj, Janez Kropivšek, Boštjan Noč, Franc Panker, Franc Prezelj, Marija Sivec, Milan Starovasnik
Pomen in postopek izvajanja osnovne odbire kranjske čebele Strokovni vodja PRO
Prepoznavanje medovitih rastlin Ivan Atelšek, Ivan Bračko, Franc Podrižnik, Franc Šivic
Gozdne paše Janez Kropivšek, Franc Podrižnik, Franc Šivic
Čebelje paše v Sloveniji Jure Justinek, Janez Kropivšek, Franc Šivic
Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja Jure Justinek, Janez Kropivšek, Franc Šivic
Sadjarstvo in čebelarstvo Janez Gačnik
Senzorične lastnosti in prepoznavanje medu Andrej Jernej, Tomaž Lesjak, Helena Marinč, Janez Markič
Pridelava in predelava voska Janko Goričan, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Aleksander Mikuš, Marija Sivec
Pridelava in predelava cvetnega prahu Brane Borštnik, Janko Goričan, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Vlado Pušnik, Marija Sivec
Pridelava in predelava propolisa Norbert Jedlovčnik, Janez Kropivšek, Milan Meglič, Vlado Pušnik, Marija Sivec
Pridobivanje matičnega mlečka Marjana Lovrec, Milan Meglič, Franc Prezelj
Izdelava medenih pijač Franc Absec, Franc Oder
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu mag. Andreja Kandolf Borovšak, Ivana Kovačevič, Nataša Lilek, Jakob Madjar, Milan Meglič, Tomaž Samec, Marija Sivec, Vesna Veljanovski
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu obnovitev mag. Andreja Kandolf Borovšak, Nataša Lilek, Tomaž Samec
Označevanju medu in ustrezna tehnologija pridelave medu - delavnica mag. Andreja Kandolf Borovšak, Boštjan Noč
Priprava čebeljih pridelkov za prodajo Norbert Jedlovčnik, dr. Stanislav Kapun, Tanja Magdič, Milan Meglič, Tomaž Šauperl, Mojca Čerpnjak
Računovodstvo za društva o vodenju računovodskih izkazov Majda Gominšek
Čebelarski turizem dr. Stanko Kapun, Tomaž Šauperl, Franc Šivic
Medena kulinarika - delavnica Marija Arh Ivanšek
Apiterapija Brane Borštnik, Franc Grošelj, Vlado Pušnik, Franc Šivic, Tone Tome
Čebelarska zakonodaja s področja trženja Tanja Magdič
Pridobivanje sredstev in koriščenje razpisov Tanja Magdič
Priprava čebel na uspešno  prezimovanje Vlado Auguštin
Svetovanje s področja varne hrane mag. Andreja Kandolf Borovšak, Nataša Lilek, Tomaž Samec