Uredba – čebelarstvo 2017-2019


Čebelarska zveza Slovenije v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 izvajala več ukrepov.
Objavljamo poročila za leto 2017

Aplikativna naloga karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo
Poročilo

Aplikativna naloga vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu
Poročilo

Usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju
Poročilo

Spodbujanje osnovne odbire in menjave čebeljih matic
Poročilo

Analize čebeljih pridelkov
Poročilo