Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. OBISK KROŽKARJEV NA APISLOVENIJI 2018
Približuje se ApiSlovenija 2018. Letos bo prireditev v soboto, 17., in v nedeljo, 18. marca 2018, v prostorih Celjskega sejma v Celju. Letošnji strokovni posvet bo vsebinsko izjemno bogat, takšna pa bo tudi mednarodna prodajna razstava čebelarske opreme in pripomočkov za čebelarjenje. Tudi letos želimo, da se strokovnega posveta v Celju udeležijo mladi člani čebelarskih krožkov. Skupaj s Celjskim sejmom smo se odločili, da mladim čebelarjem omogočimo brezplačno udeležbo na enem dnevu posveta. Zaradi organizacije obiska vas prosimo, da nam do torka, 27. februarja 2018 PODALJŠANO do petka 2. marca 2018, na enaslov info@czs.si pisno sporočite: ime svojega čebelarskega krožka, število mladih čebelarjev, ki obiskujejo krožek in ki se bodo udeležili čebelarskega strokovnega posveta, dan udeležbe na posvetu (izberete lahko bodisi soboto bodisi nedeljo) ter ime in priimek mentorice oz. mentorja, ki bo krožkarje spremljal na čebelarski posvet in ki bo zanje prevzel brezplačne vstopnice. Na podlagi prejetih podatkov boste mentorice oz. mentorji mladih čebelarjev, ki se bodo udeležili posveta, na blagajni ob vhodu v Celjski sejem prevzeli sporočeno število brezplačnih vstopnic.
Za krožkarje letos pripravljamo tudi poseben izziv, imenovan »Razmišljaj kot čebela/čebelar«, kjer bodo morali krožkarji uporabiti svoje znanje, pridobljeno v krožku, v kombinaciji s pametnimi telefoni. Kdor ga bo uspešno opravil, bo prejel nagrado! Navodila z opisom izziva bodo prejeli mentorji prijavljenih krožkarjev po epošti pred sejmom.

2. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Novi seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so že bili dobavljeni na ČZS decembra 2017 in so s tem tudi na razpolago mentorjem, da jih prevzamete za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

3. NATEČAJ ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE “POLEPŠAJMO ČEBELAM DOMOVANJE IN SPOZNAJMO ČEBELARJE” V TEKU
Čebelarska zveza Slovenije je v lanskem letu ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku objavila natečaj poslikave panjskih končnic z naslovom “Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje.” Namen natečaja je, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile svoje mesto na pravih čebeljih panjih pri bližnjem čebelarju. Tako bo vsak otrok posvojil čebeljo družino in navezal stike s čebelarjem.
Vse osnovne šole, ki so se že in še bodo aktivno pristopile k natečaju prosimo, da najkasneje do 15. marca 2018 posredujejo svoje kontaktne podatke s številom ustvarjenih panjskih končnic na naslov natasa.lilek@czs.si z namenom, da jih povežemo z lokalnimi čebelarji.
Učenci bodo poslikane panjske končnice predali čebelarjem v petek 20. aprila 2018, ko bo potekal Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Ta dan si bodo učenci lahko ogledali tudi čebelarstva, čebelarsko opremo ter pokušali čebelje pridelke.
Vljudno vabljeni k sodelovanju na natečaju.
OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA:
- Natečaj se začne 17. 11. 2017 (dan Slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka) objavljen bo na spletni strani ČZS in posredovan na e naslove slovenskih OŠ;
- Na natečaju lahko sodelujejo učenci iz 2. triade OŠ (4., 5. in 6. razred) ali učenci, ki obiskujejo čebelarske krožke;
- Panjska končnica mora biti lesena deščica, dimenzij 28 x 13 x 1,5 cm;
- Za poslikavo se lahko uporabi katerakoli slikarska tehnika;
- Panjske končnice bodo pritrjene na čebelje panje, zato se priporoča zaščita motiva z barvo za les;
- Natečaj se zaključi 15. 3. 2018, do tega datuma morajo vse sodelujoče osnovne šole posredovati na e naslov natasa.lilek@czs.sinaziv in naslov šole in število ustvarjenih panjskih končnic;
- Po zaključku natečaja in sporočenem podatku o številu panjskih končnic bomo organizirali z lokalnimi čebelarji srečanje, ki bo potekalo 20. 4. 2017 (dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev);
- Učenec katerega panjska končnica bo pritrjena na čebelji panj bo simbolično posvojil čebeljo družino.
Veseli bomo povratnih informacij iz srečanj s čebelarji pri predaji in pritrditvi panjskih končnic na čebelje panje. Objavili jih bomo na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov natasa.lilek@czs.si ali pokličete na telefonsko številko 01/729 61 29.

4. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

5. TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV LETA 2018, 2019, 2020, ...
V maju 2016 smo dobili pisno potrditev, da bo državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2018 potekalo v Krškem in sicer 5. maja 2018. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Krško in Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2019, 2020, … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku./pokryvala/

6. ŠESTO REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV
Čebelarsko društvo Slovenj Gradec- Mislinja organizira to leto že 6. regijsko koroško tekmovanje mladih čebelarjev, ki bo 14. 04. 2018 ob 9 uri v prostoru »Bar Veseljak«, Šolska 10 a, Slovenj Gradec. Tekmovanja se lahko udeležijo krožkarji nižje stopnje. Tekmovanje je namenjeno OŠ, ki imajo čebelarske krožke, na področju Koroške. Vprašanja bodo enaka kot na republiškem tekmovanju. Vsaka ekipa pa šteje po dva člana. Vsak OŠ lahko prijavi max. 3. Ekipe. Prijave zbira društvo, do 4.04. 2018. Vse ostale informacije dobite na tel št.: 041 522- 230 ali na elektronski pošti.: filip.jelen@amis.net. Filip Jelen, Predsednik ČD SG- Mi

7. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Obvestilo staršem
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar