Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. OBISK KROŽKARJEV NA APISLOVENIJI 2020
Približuje se ApiSlovenija 2020. Letos bo prireditev v soboto, 14., in v nedeljo, 15. marca 2020, v prostorih Celjskega sejma v Celju. Letošnji strokovni posvet bo vsebinsko izjemno bogat, takšna pa bo tudi mednarodna prodajna razstava čebelarske opreme in pripomočkov za čebelarjenje. Tudi letos želimo, da se strokovnega posveta v Celju udeležijo mladi člani čebelarskih krožkov. Skupaj s Celjskim sejmom smo se odločili, da mladim čebelarjem omogočimo brezplačno udeležbo na enem dnevu posveta. Zaradi organizacije obiska vas prosimo, da nam do srede, 5. februarja 2020, na e-naslov info@czs.si pisno sporočite: ime svojega čebelarskega krožka, število mladih čebelarjev, ki obiskujejo krožek in ki se bodo udeležili čebelarskega strokovnega posveta, dan udeležbe na posvetu (izberete lahko bodisi soboto bodisi nedeljo) ter ime in priimek mentorice oz. mentorja, ki bo krožkarje spremljal na čebelarski posvet in ki bo zanje prevzel brezplačne vstopnice. Na podlagi prejetih podatkov boste mentorice oz. mentorji mladih čebelarjev, ki se bodo udeležili posveta, na blagajni ob vhodu v Celjski sejem prevzeli sporočeno število brezplačnih vstopnic.
Mlade čebelarje vabimo tudi, da se udeležijo ustvarjalne delavnice za izdelavo gnezdilnic za čebele samotarke! Na delavnici bodo mladi lahko iz naravnih materialov izdelali gnezdilnico in jo odnesli s seboj. Med delavnico bodo udeleženci prejeli ustrezna interdisciplinarna znanja o tem, katere medonosne rastline zasaditi v vrt, da bo ta privlačen za čebele samotarke, kako jih ustrezno umestiti v prostor, kakšne so primerne kombinacije in formacije, da se izognemo visokim stroškom posegov in vzdrževanja, ter kako se celostno lotiti reševanja problematike zmanjševanja biodiverzitete z omogočanjem tako gnezditvenih habitatov kot tudi habitatov prehranjevanja in razmnoževanja. Delavnica bo trajala dve uri in bo organizirana oba dneva od 10. ure dalje za največ 15 udeležencev (priporočena starost tretja triada). Za udeležbo na delavnici je obvezna predprijava do srede, 5. februarja 2020, na e-naslov info@czs.si. V prijavnici pisno sporočite: ime in priimek otroka udeleženca delavnice, izbrani termin delavnice (sobota ali nedelja) ter ime in priimek mentorice oz. mentorja čebelarskega krožka. Delavnico bo vodila krajinska arhitektka Vesna Kitthiya iz Studia Loščika, ki ima bogate izkušnje in znanje.

2. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2021, 2023, 2024 ...
V maju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 43. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2020 potekalo v Zagorju ob Savi in sicer v soboto 9. maja 2020. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
V juniju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2022 potekalo v Mariboru in sicer predvidoma v soboto 7. maja 2022. Zahvala gre Biotehniški šoli Maribor in Zvezi čebelarskih društev Maribor, ki sta sprejeli soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2021, 2023, 2024 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

3. NATEČAJ "POSLIKAVA PANJSKIH KONČNIC"
Namen natečaja »Poslikava panjskih končnic« je, da učenci naredijo edinstvene panjske končnice, čebelarji, ki čebelarijo v njihovi okolici, pa te namestijo na svoje panje. Na ta način bodo čebelarji predstavili svoje delo in čebelje pridelke v šolah, učenci pa bodo pobližje spoznali okoliške čebelarje, čebelarska društva ter njihovo delo.
Podrobnejše aktivnosti vezane na natečaj:
  • Natečaj se začne v tednu Tradicionalnega slovenskega zajtrka dne 11.11.2019.
  • Na natečaju lahko sodelujejo učenci, ki obiskujejo čebelarske krožke in učenci 2. triade OŠ (4., 5. in 6. razred).
  • Panjska končnica mora biti lesena deščica, dimenzij 115 mm višina x 255 mm širina x 10-12 mm, za njeno poslikavo se lahko uporabi katerakoli slikarska tehnika, priporočljivi pa so motivi na temo čebel, čebelarstva, ter na temo pridelave hrane;Na hrbtni strani panjske končnice naj bo označeno ime in priimek učenca.
  • Posamezne končnice fotografirajte s sprednje strani in fotografije pošljite najkasneje do 15.3.2020 na naslov simon.golob@czs.si. (Ime fotografije-datoteke naj vključuje naslov: IME_PRIIMEK_NAZIVŠOLE oz. IME_PRIIMEK_KROŽEK_NAZIVŠOLE; V mailu pa navedite tudi kontaktne podatke).
  • Posamezen krožek lahko pošlje največ štiri fotografije, prav tako posamezna šola največ štiri fotografije posameznih panjskih končnic.
  • Tričlanska komisija ČZS bo panjske končnice ocenila glede na izpovednost, originalnost, tehnično dovršenost in estetiko. Izmed vseh prejetih bomo naredili izbor najboljših panjskih končnic v kategoriji osnovnih šol in kategoriji krožkov ter razglasili zmagovalce, kateri bodo prejeli nagrade ter bodo pozvani da končnice pošljejo tudi v fizični obliki.
  • Najboljše panjske končnice bodo razstavljene na 43. tekmovanju mladih čebelarjev v Zagorju ob Savi in na 11. mednarodnem srečanju mladih čebelarjev – IMYB 2020, v Stični.
  • Izdelane panjske končnice boste lahko na Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, ki bo 24.4.2020, po dogovoru z lokalnim čebelarskim društvom, podarili čebelarjem. Le ti pa jih bodo namestili na svoje panje. V kolikor boste potrebovali kontakte čebelarskih društev se obrnite na simon.golob@czs.si.
Veseli bomo če nam pošljete tudi fotografije in reportaže z izdelave panjskih končnic ter z njihove predaje čebelarjem in čebelarskim društvom, katere bomo objavili na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov simon.golob@czs.si ali pokličete na telefonsko številko 01 729 61 12.

4. ZLATI KROŽKAR
ČZS želi podpreti »zlate krožkarje«. Po enega krožkarja na čebelarski krožek, v posameznem šolskem letu, bo nagradila z enkratno celoletno naročnino na Slovenskega čebelarja. Nagrado za »zlatega krožkarja« bo prejel krožkar po izboru mentorja, ki ima diskrecijsko pravico, da ga izbere po lastni presoji. Pri izboru upošteva določene kriterije. »Zlati krožkar« naj izpolnjuje nekatere ali večino od naslednjih kriterijev: redna udeležba, večletna udeležba, marljivost, sodelovanje, pomoč pri izvedbi, uspeh na tekmovanju, pridobljeno čebelarsko (praktično in teoretično) znanje, pozitiven odnos do čebel in čebelarjenja itd. »Zlati krožkar« je lahko tudi ista oseba več let zapored, lahko pa je vsako leto druga oseba. Ob zaključku posameznega šolskega leta (prvič ob zaključku leta 2018/2019) mentor sporoči svojo odločitev, skupaj s podatki naslovnika, na ČZS, ki zagotovi, da z naslednjim koledarskim letom »zlati krožkar« prejema Slovenskega čebelarja. Zlatega krožkarja po vaši izbiri sporočite pri oddaji poročil o realizaciji ur.

5. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so bili dobavljeni na ČZS že decembra 2017 in so še vedno na razpolago tistim mentorjem, ki jih še niste prevzeli za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih iz leta 2016, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

6. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

7. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar