Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah1.
PROGRAM USPOSABLJANJA MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV: »UČINKOVITO POSREDOVANJE ZNANJA«: Vabimo vas na program usposabljanja mentorjev čebelarskih krožkov: »Učinkovito posredovanje znanja«, ki bo potekal od 15.00 do 18.00 ure v četrtek 2. marca 2017 v Čebelarskem centru Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica.
Program je namenjen vsem aktivnim mentorjem čebelarskih krožkov, predvsem vzpodbujamo k udeležbi mentorje, ki še niste pridobili licence ČZS za čebelarskega mentorja, ostalim pa priporočamo udeležbo v smislu obnovitve in nadgradnje znanja. Usposabljanje bo izvajala ga. Hedvika Dermol Hvala iz Centra za retoriko in kulturo govora po naslednjem programu. Vsebina:
  • Specifičnost procesa učenja (motivacija udeležencev, vzdrževanje pozornosti in spodbujanje zanimanja)
  • Priprava kakovostnega izobraževanja
  • Učni slogi, učne metode in avdiovizualni pripomočki
  • Interakcija med izvajalcem in udeleženci
  • Besedno in nebesedno sporazumevanje
  • Besedišče, živost in prepričljivost
  • Razvijanje govorne moči
  • Vrednotenje usposabljanja 
Udeležba je brezplačna, več informacij prejmete pri g. Borku (051/657 204 ali 01/729 61 14 oz. marko . borko # czs . si). Vljudno vabljeni!

2.
VIII. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO POSLIKAVO PANJSKE KONČNICE: ČZS razpisuje VIII. natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice. Na natečaju lahko sodelujejo čebelarski krožki delujoči v šolskem letu 2016/2017 v okviru ČZS, JSSČ. Posamezen čebelarski krožek lahko na natečaju sodeluje z največ 3 poslikanimi panjskimi končnicami. Svoje izdelke nam lahko pošljete po navadni pošti na naslov ČZS s pripisom: »Natečaj za panjske končnice« ali dostavite osebno na sedež ČZS do vključno petka 7. aprila 2017. Vsaka končnica naj bo na hrbtni strani opremljena s sledečimi podatki:
• ime in priimek avtorja,
• starost,
• razred,
• naziv OŠ,
• ime in priimek mentorja čebelarskega krožka
 
Končnice, ki bodo prispele po pretečenem roku ali nepopolno označene končnice, ne bodo vključene med prispele končnice za ocenjevanje! Poslikave panjskih končnic bo ocenjevala tričlanska komisija ČZS, po vnaprej določenih merilih: izpovednost, originalnost, tehnična dovršenost in estetika. Izbranih bo 10 najboljših končnic, izmed katerih bodo iz vsake triade izbrane po tri končnice ter zmagovalna končnica iz katerekoli triade. Zmagovalce natečaja za najboljšo poslikavo panjske končnice bomo razglasili v soboto 6. maja 2017, na 40. državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev v Velenju. Zmagovalci bodo prejeli priznanje, zanje pa bomo skušali pridobiti uporabne čebelarske nagrade s strani sponzorjev. Panjske končnice bodo ostale na razpolago ČZS do izteka Tekmovanja mladih čebelarjev. Prevzeti jih bo možno osebno na sedežu ČZS po 15. juniju 2017.

3.
OBISK KROŽKARJEV NA APISLOVENIJI 2017: Približuje se ApiSlovenija 2017. Letos bo prireditev v soboto, 11., in v nedeljo, 12. marca 2017, v prostorih Celjskega sejma v Celju. Letošnji strokovni posvet bo vsebinsko izjemno bogat, takšna pa bo tudi mednarodna prodajna razstava čebelarske opreme in pripomočkov za čebelarjenje. Želimo, da se strokovnega posveta v Celju tudi letos udeležijo mladi člani čebelarskih krožkov, ki jih tako zavzeto vodijo mentorji in mentorice. Skupaj s Celjskim sejmom smo se odločili, da mladim čebelarjem omogočimo BREZPLAČNO UDELEŽBO na enem dnevu posveta. Zaradi organizacije obiska vas prosimo, da nam do torka, 28. 2. 2017, na e-naslov: info @ czs . si pisno sporočite:
• ime vašega čebelarskega krožka,
• število mladih čebelarjev, ki obiskujejo krožek in ki se bodo udeležili čebelarskega strokovnega posveta,
• dan udeležbe na posvetu (izberete lahko bodisi soboto bodisi nedeljo),
• ime in priimek mentorice oz. mentorja, ki bo krožkarje spremljal na čebelarski posvet in ki bo zanje prevzel brezplačne vstopnice.
 
Na podlagi prejetih podatkov boste mentorice oz. mentorji mladih čebelarjev, ki se bodo udeležili posveta, na blagajni ob vhodu v Celjski sejem prevzeli sporočeno število brezplačnih vstopnic. Tajništvo ČZS

4.
TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV LETA 2017: V februarju 2016 smo dobili pisno potrditev, da bo državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2017 potekalo v Velenju in sicer 6. maja 2017. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Mlinšek Velenje in Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV LETA 2018: V maju 2016 smo dobili pisno potrditev, da bo državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2018 potekalo v Krškem in sicer 5. maja 2018. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Krško in Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2019, 2020, … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite v tajništvu pri g. Antonu Tomcu./pokryvala/

5.
SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL, za potrebe čebelarskih krožkov, kot je bilo sklenjeno na septembrskem posvetu z mentorji, je že dobavljen na ČZS in s tem tudi na razpolago mentorjem, da jih prevzamete za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema.

6.
NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ: V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

7.
5. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV 2017: ČD Slovenj Gradec – Mislinja organizira že peto TMČ Koroške regije (nižja skupina) dne: 22. 4. 2017 ob 9. uri v domu upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10a, Slovenj Gradec. Prijave se zbirajo do ponedeljka 20. 3. 2017 na e-naslov g. Filipu Jelenu: " filip . jelen # amis . net ". Vljudno vabljeni. Prijavijo se lahko ekipe, ki imajo organizirane ČK na OŠ na področju Koroške.
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Obvestilo staršem
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Prijavnica TMČ Velenje 2017