Organizacija


PREDSEDNIK
Boštjan Noč 
Selo 42
4274 Žirovnica


email: nocb@czs.si
email: bostjan.noc@telemach.net
PODPREDSEDNIKI  

I. Podpredsedniki Čebelarske zveze Slovenije:

G. mag. Aleš Rodman: predsednikovo pooblastilo za področje izobraževanja, koordinacijo dela Programsko-izdajateljskega sveta, komisije za odlikovanja in nagrade, komisije za izobraževanje, komisije za ocenjevanje čebeljih pridelkov in ostale naloge s predsednikovega delovnega resorja;
G. Marko Alauf:  predsednikovo pooblastilo za področje sodelovanja med ČZS  in ČD, organizacije čebelarskih praznikov, Ambroževega plesa, koordinacijo dela komisije za tehnologijo in varno hrano, komisije za SMGO, komisije za ekološko čebelarjenje, komisije  za čebelarsko kulturno dediščino in ostale naloge s predsednikovega delovnega resorja;
G. Janez Vencelj: predsednikovo pooblastilo za področje medovitih rastlin, pašnega reda in pašnega katastra, opazovalno- napovedovalne službe medenja, koordinacijo dela komisije za organizacijske in pravne akte, komisije za apiterapijo, komisije za izkoriščanje čebeljih paš in ostale naloge s predsednikovega delovnega resorja.
Podpredsednik g. Janez Vencelj v primeru predsednikove odsotnosti vodi seje Upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije.

II. Pooblaščenca predsednika Čebelarske zveze Slovenije: 
G. Miha Metelko: predsednikovo pooblastilo za koordinacijo dela komisije za ekonomiko čebelarjenja, komisije za vzrejo čebeljih matic in delovne skupine za zdravstveno varstvo čebel in ostale naloge s predsednikovega delovnega resorja.
UPRAVNI ODBOR
1. Primorski  Matej Levstek Lipa 8 5296 Kostanjevica na Krasu Šempeter / 041 875 255 levstek008@gmail.com
2. Notranjski Janez Nagode Tržaška cesta 154 a 1370 Logatec Logatec / 041 429 465 ivanov.janez@gmail.com
3. Obalno-kraški  Dario Renko Oljčna ulica 19 6310 Izola Koper / 040 450 001 dario.renko@gmail.com
4. Celjski Andrej Jernej Pod vrpco 6 3230 Šentjur Blagovna / 040 650 850 andrej.jernej@gmail.com
5. Žiga Grm Kaplja vas 61 3312 Prebold   / 041 201 327 ziga.grm93@gmail.com
6. Gorenjski Jožef Friderik Mali Golnik 167 4204 Golnik Goriče / 041 751 177 friderik.mali@siol.net
7. Janko Sebastijan Stušek Begunjska 11 b 4248 Lesce Radovljica /   Janko.stusek@gmail.com
8. Posavski Aleš Gramc Krška vas 7 c 8262 Krška vas Krška vas / 041 980 373 ales. gramc@siol.com
9. Belokranjski Dušan Milinković Selo pri Otovcu 25 8340 Črnomelj Črnomelj / 030 604-090 med.milinkovic@gmail.com
10. Dolenjski Anton Koželj Adamičeva 5 1293 Šmarje-Sap Trebnje / 031 619 961 cebalarstvo@kozelj.info
11. Koroški Rudolf Vogel Prisoje 84 2391 Prevalje Prevalje / 041 347 229 vogrudi@gmail.com
12. Zasavski Mihael Češnovar Čeče 73 a 1430 Hrastnik Hrastnik / 051 608 996 mihaelcesnovar@gmail.com
 
13. Ljubljanski Andrej Jus Prelog Breznikova 30 1230 Domžale Domžale 01/7293207 041 626 741 andrej.jus@me.com
14. Rok Janez Šteblaj Merčnikova 4 1000 Ljubljana Ig / 041 395 861 rok.steblaj@gmail.com
15. Tomaž Marolt Celovška c. 161 1000 Ljubljana Velike Lašče /   marolt.tomaz@t-2.net
16. Pomurski August Sinic Petanjci 29 a 9251 Tišina Tišina 02 5461022 041 590492 info@cebelarstvo-sinic.com
17. Janez Vencelj Stara cesta 25 9240 Ljutomer Ljutomer   031 354157 janezvencelj@gmail.com
18. Podravski
 
Janez Vertič Mestni Vrh 105 a 2250 Ptuj Ptuj / 040 290 739 janez.vertic@teleing.com
19. Janko Šarman Vrunčeva 13 2341 Limbuš Selnica ob Dravi 02 6140550 041 348271 janko.sarman@gmail.com
NADZORNI ODBOR
 
1 Vlado Pušnik Pirnatova 35 2000 Maribor pusnik.vlado@gmail.com
2 Stanislav Plut Krvavčji vrh 1a 8333 Semič Stanislav.plut@gmail.com
3 Edvard Smrekar Logarji 11 1315 Velike Lašče Smrekar.edo@gmail.com
4 Jože Pikelj Medijske toplice 8 1411 Izlake Joze.pikelj@gmail.com
5 Anton Žnidaršič Podlož 12 1386 Stari trg pri Ložu a.znidarsic@siol.net

ČASTNO RAZSODIŠČE
1 Vinko Poderžan Rosindvor 83 2370 Dravograd /
2 August Črepinko Savinsko 30 2321 Makole /
3 Sandi Marolt Cankarjeva ulica 4240 Radovljica sandi.marolt1@telemach.net
4 Leopold Sešlar Podlipovica 1411 Izlake polde.seslar@gmail.com
5 Alojz Novak Narcisna 14 9241 Veržej alojznovak49@gmail.com

KOMISIJE ČZS
 
I. PREDSEDNIK IN ČLANI STROKOVNEGA SVETA PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE:
Koordinator dela: dr. Peter Kozmus
Koordinator med komisijami podpredsednik Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Miha Meteklo Predsednik, član UO ČZS
2. Marko Hrastelj Član
3. Marijan Moravec Član
4. Robert Bali Član
5. Danijel Šavli   Član
6. Damir Lovrič Član
7. Predsednik komisije za vzrejo matic Član
8. Predstavnik KIS Član
9. Peter Kozmus Član
 
II. PREDSEDNIK IN ČLANI PROGRAMSKO- IZDAJATELJSKEGA SVETA :
Koordinatorica dela: Lidija Senič
Koordinator med komisijami podpredsednik mag. Aleš Rodman
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Žiga Grm Predsednik, član UO ČZS
2. Marjan Časar Član
3. Tanja Vedlin Članica
4. Mateja Šeliga Član
5. Tone Žakelj Član
 
III. ČLANI  UREDNIŠKEGA ODBORA:
Koordinator dela: Marko Borko
Koordinator med komisijami podpredsednik ...
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Marko Borko Urednik
2. Stanislav Drev   Član
3. Brane Borštnik Član
4. Vladimir Fajdiga Član
5. Borut Preinfalk Član
6. mag. Andreja Kandolf Borovšak Članica
7. Predstavnik VF NVI Član
8. Janez Gregori Član
  
IV.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ODLIKOVANJA IN NAGRADE:
Koordinator dela: Barbara Dimc

Koordinator med komisijami podpredsednik mag. Aleš Rodman
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Janko Šarman Predsednik, član UO ČZS
2. Jože Škulj Član
3. Špela Paš Članica
4. Stanislav Kitak Član
5. Janez Tehovnik Član
 
V.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ORGANIZACIJSKE IN PRAVNE AKTE: 
Koordinator dela: Barbara Dimc
Koordinator med komisijami podpredsednik mag. Aleš Rodman
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Rok Janez Šteblaj Predsednik, član UO ČZS
2. Marko Purnat Član
3. Andrej Alojz Anžič Član
4. Maksimilijan Vajda Član
5. Filip Jelen Član
 
VI.   PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZOBRAŽEVANJE:
Koordinator dela:  Marko Borko
Koordinator med komisijami podpredsednik mag. Aleš Rodman
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Andrej Jus Predsednik, član UO ČZS
2. Janko Rožman Član
3. Tomaž Lesjak Član
4. Dušan Kaplan Član
5. Aleksander Primc Član
6. Marijan Dreo Član
7. Rudi Vogelj Član
 
VII.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA TEHNOLOGIJO ČEBELARJENJA IN VARNO HRANO:
Koordinatorica dela: mag. Andreja Kandolf Borovšak
Koordinator med komisijami podpredsednik Marko Alauf
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Janez Nagode Predsednik, član UO ČZS
2. Štefan Šemen Član
3. Dušan Skok Član
4. Silvo Posl Član
5. Maksimilijan Prah Član
6. Zoran Kmetič   Član
7. Igor Vatovec Član
 
VIII.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKONOMIKO ČEBELARJENJA:
Koordinatorica dela:  Tanja Magdič

Koordinator med komisijami pooblaščenec predsednika Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1.   Predsednik, član UO ČZS
2. Matjaž Zidarič Član
3. Marjan Korošec   Član
4. Rado Majdič Član
5. Aleš Gramc Član
6. Miran Glinšek Član
7. Benjamin Bratina Član
 
IX.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA » SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO «:
Koordinatorica dela:  Nataša Lilek
Koordinator med komisijami podpredsednik Marko Alauf
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Jožef Friderik Mali Predsednik, član UO ČZS
2. Jakob Madjar Član
3. Franci Lazar Član
4. Marjana Duh Članica
5. Rudi Cvikl Član
6. Anton Obran Član
7. Vlado Vogrinec Član
 
X.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE:
Koordinator dela:  Vlado Auguštin

Koordinator med komisijami pooblaščenec predsednika Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Andrej Jernej Predsednik, član UO ČZS
2. Srečo Rozina Član
3. Miroslav Cetina Član
4. Ivica Počervina Članica
5. Jožef Bauman Član
6. Aleksander Mikuš Član
7. Boštjan Okorn Član
 
XI.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA OCENJEVANJE IN UPORABO ČEBELJIH PRIDELKOV:
Koordinatorica dela:  Nataša Lilek
Koordinator med komisijami podpredsednik mag. Aleš Rodman
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Dario Renko Predsednik, član UO ČZS
2. Franc Tratnjek Član
3. Rok Čekada Član
4. Bojan Pavlin  Član
5. Tomaž Šauperl Član
6. Klavdijo Babič Član
7. Franci Strupi Član
 
XII.   PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ALTERNATIVNE OPRAŠEVALCE:
Koordinator dela: /

Komisija je sestavljena izmed ljubiteljev alternativnih opraševalcev, ki tudi predlagajo sestav komisije.  
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. dr. Danilo Bevk Predsednik komisije
2. dr. Janez Grad Član
3. Andrej Gogala Član
4. Aljaž Jeniča Član
5. Filipa Küzmuč Član
6. Blažka Brešan Članica
7. Jurij Nabergoj Član
8. Marica Repe Članica

XIII.   PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA APITERAPIJO:
Koordinatorica dela: mag. Andreja Kandolf Borovšak
Koordinator med komisijami podpredsednik Janez Vencelj
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Karl Vogrinčič Predsednik
2. Franc Šivic Član
3. Ivan Čopar Član
4. Aleš Peček Član
5. Anica Vogl Članica
6. Franc Šolar Član
7. Janez Vertič Član
 
XIV.  ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA VZREJO ČEBELJIH MATIC:
 Koordinator dela:  Tomaž Samec
Koordinator med komisijami pooblaščenec predsednika Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Janez Dremelj Član
2. Jožef Tratnjek  Član
3. Janko Bukovšek Član
4. Anton Kumer Član
5. Franc Movern Član
6. Marko Hrastelj Član
7. Robert Bali Član
 
XV.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZKORIŠČANJE ČEBELJIH PAŠ:
Koordinator dela: Aleš Bozovičar

Koordinator med komisijami podpredsednik Janez Vencelj
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Matej Levstek Predsednik, član UO ČZS
2. Gregor Lužar Član
3. Roman Kavaš Član
4. Marko Drev Član
5. Blaž Šercelj Član
6. Miran Pregl, Hoče Član
7. Zvonko Sedmak Član
 
XVI.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ČEBELARSKO KULTURNO DEDIŠČINO:
Koordinator dela: Barbara Dimc
Koordinator med komisijami podpredsednik Marko Alauf
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tomaž Marolt Predsednik, član UO ČZS
2. Alojz Kavčič Član
3. Igor Litrop Član
4. Franc Bezovšek Član
5. Anton Koželj Član
6. Franc Križan,  Član
7. Aleš Süssinger Član
8. Tita Porenta Članica
 
XVII.  PREDSEDNIK IN ČLANI DELOVNE SKUPINE UO ČZS ZA  ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL:
Koordinator dela: Vlado Auguštin
Koordinator med komisijami pooblaščenec predsednika Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Aleš Gramc Predsednik, član UO ČZS
2. Tina Lavrenčič Članica
3. Matej Ilovar Član
4. Martin Marovt Član
5. Monika Škoberne Članica
6. Jurij Skornšek Član
7. Borut Preinfalk Član