Univerza Hohenheim opozarja na nekontrolirano uporabo litijevega klorida

02.02.2018 9:11:08
Tehnologija
Spoštovani! V čebelarskem svetu smo se razveselili novice o odkritju litijevega klorida kot nove učinkovine za zdravljenje varoze. Vendar je trenutno vse skupaj še na stopnji raziskav, zato bo potrebno do uporabe zdravila še nekaj časa počakati. Tudi avtor raziskave in objavljenega članka na to temo, dr. Peter Rosenkranz z Univerze v Hohenheimu, opozarja čebelarje pred nedovoljeno uporabo. Avtorjevo obvestilo za javnost smo z njegovim dovoljenjem prevedli in ga objavljamo tudi za naše čebelarje.
Ljubljana, 29.1.2018
Veterinarji za ZV čebel na VF NVI
  
Univerza Hohenheim: Izjava za javnost

Univerza Hohenheim opozarja na nekontrolirano uporabo litijevega klorida

Zaradi velikega zanimanja za novo odkrito snov v boju proti varozi, avtorji raziskave opozarjajo, da litijev klorid še ni bil odobren za uporabo v veterinarski medicini in zato svarijo pred kakršnim koli lastnim preizkušanjem le tega v čebelnjakih.
Iz Univerze v Hohenheimu so 12. januarja 2018 čebelarji, novinarji in raziskovalci obvestili javnost o naslednji novici: v raziskovalnem projektu, v katerem sodelujejo Univerza Hohenheim iz Stuttgarta in biotehnološka družba SiTOOLs so odkrili, da sol litijevega klorida ubije varojo, ne da bi pri tem škodovala čebelam. To je žarek upanja v boju z agresivno pršico. Čeprav so opravili že nekaj kliničnih poskusov zdravljenja z litijevim kloridom na čebeljih družinah, raziskovalci opozarjajo, da mora biti litijev klorid najprej odobren kot veterinarsko zdravilo, šele nato ga bo dovoljeno uporabljati za zatiranje varoje.
Direktor Čebelarskega državnega inštituta Univerze v Hohenheimu dr. Peter Rosenkranz je izjavil: »Objavljene ugotovitve kažejo, da je litijev klorid zelo učinkovita in obetavna nova snov za boj proti varozi. Vendar znanstveniki izrecno poudarjamo, da še ni pripravljen za praktično uporabo in ravno tako ni odobren kot veterinarsko zdravilo. Za pridobitev vseh obveznih dovoljenj za uporabo litijevega klorida v veterinarski medicini so potrebna še dodatna testiranja. Uporaba litijevega klorida v čebeljih družinah je zaenkrat neodgovorno dejanje in hkrati tudi očitna kršitev nemškega zakona o zdravilih.«

Projekt BeePax
Dognanja izhajajo iz projekta BeePax podjetja SiTOOLS in Univerze  Hohenheim, na pobudo dr. Stefana Hannusa iz biotehnološkega društva SiTOOLS. Odkritje litija za boj proti pršicam je rezultat skupnih raziskav in uspešnega povezovanja strokovnega znanja na področjih molekularne biologije in čebelarstva. Projekt je financiran s strani Bayerische Forschungsstiftung v višini 303.800 EUR za dobo dveh let. Organizacija podpira tehnologijo usmerjeno v prihodnost, s poudarkom na tesnem sodelovanju med podjetji in znanostjo in s tem prenosom znanja v prakso.
 
Opomba VF NVI: enako kot nemška, tudi slovenska zakonodaja, predvsem z vidika zagotavljanja zdravja potrošnikov in zdravstvenega varstva živali ter varovanja okolja, v čebelarstvu prepoveduje uporabo neregistriranih zdravil.