Kaj bo s glifosatom ?

14.12.2017 14:54:17
Tehnologija
Članice EU so v Bruslju po številnih spodletelih poskusih le dosegle dogovor o spornem glifosatu. Odobrile so petletno podaljšanje dovoljenja za uporabo tega herbicida.
Glifosat (N-(fosfonometil) glicin) je sistemski herbicid širokega spektra, ki se uporablja za uničevanje plevela, predvsem letnega širokolistnega plevela in trave, ki tekmuje s komercialnimi posevki po vsem svetu. Herbicid je leta 1970 odkril kemik John E. Franz, zaposlen v podjetju Monsanto, ki je herbicid dal na trg leta 1970 pod imenom Roundup.
Okoli glifosata se že dlje časa krešejo mnenja. Kritiki opozarjajo na morebitno rakotvornost herbicida, ki je najpogosteje uporabljen herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu pa je od leta 1974.
Leta 2015 izvedena študija Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, je pokazala, da je herbicid "verjetno rakotvoren za človeka". Na drugi strani pri Evropskem uradu za kemikalije (ECHA), ki je pristojen za razvrščanje kemikalij glede na njihove nevarne lastnosti, glifosat ni razvrščen kot mutagen, rakotvoren, teratogen oziroma strupen za razmnoževanje.
Ob spoznanju, da je od opraševanja čebel odvisno preko 80% vseh kulturnih rastlin in da bi z odmrtjem čebel izginilo z Zemlje več kot 20.000 rastlinskih vrst, se moramo krepko zamisliti in vedeti,  kako deluje glifosat na čebele. Raziskave, ki  jih pa ni veliko,  so pokazale, da glifosat ni škodljiv za čebele, kjer je LD50> 100 μg / čebelo. Pri 48-urni neposredni izpostavljenosti glifosatu ni bilo primera smrtnosti ali negativnega delovanja na čebele.  Prav tako  za čebele in druge opraševalce naj ne bi bile škodljive  tudi druge formulacije glifosata.
V Sloveniji  se večina glifosata  uporablja na nekmetijskih površinah, na primer ob cestah, železnicah, v parkih in na pokopališčih.  Najpogosteje  ga uporabljata  Slovenske železnice  in Dars. Prve so do konca julija  na 1761 kilometrih prog, tudi na postajnih tirih, porabile slabih 7000 litrov glifosata. Dars je lani ob avtocestah in hitrih cestah porabil 2088 litrov različnih herbicidov, tudi boom efekta, letos do konca julija pa 1417 litrov. Prav tako so uporabniki glifosata dve tretjini mestnih občin – s svetlimi izjemami Ljubljane, Celja, Kopra in Velenja .  Med občinami so največji uporabniki glifosata  vzdrževalci iz občinskega podjetja Javne službe Ptuj, ki na pločnikih, parkiriščih, trgih in drugih parcelah v mestu porabijo 60 litrov glifosata. (vir: Delo ).
Kljub temu, da slovenski strokovnjaki ostajajo prepričani, da je glifosat eden varnejših pesticidov, ki so nam na voljo in  naj bi bil  ugoden z vidika vplivov na okolje, kmetijski minister mag. Dejan Židan napoveduje, da  se bo v Sloveniji že v kratkem prepovedalo vsakršno uporabo glifosata zunaj kmetijstva.

Vlado Auguštin