Vloga svatbenega znamenja pri parjenju matice

19.07.2017 14:12:25
Tehnologija
Pri številnih višjih živalih je razmerje med spoloma približno 50 – odstotno. Število samčkov in samičk je skoraj enako, pri medonosnih čebelah pa so troti vedno v veliki večini. Zanimivo je tudi to, da se tako samci in tudi samice drugih živalskih vrst praviloma parijo večkrat v življenju, medtem ko pri medonosnih čebelah trot po parjenju umre.

Na trotišču se po 13. uri, ob sončnih ali rahlo oblačnih dneh pri temperaturi več kot 18 °C, v zraku zbere približno 10 000 trotov, ki čakajo in tekmujejo za matico, ko se ta prikaže. Povprečna verjetnost trota, da se bo paril z matico je tako 1 : 10 000. Pa še tistemu, ki uspe za nagrado umre.

Včasih so verjeli, da matico oplodi le en trot. Vedno kadar se matica vrne iz uspešne prahe s seboj prinese tudi svatbeno znamenje. Mislili so, da to predstavlja nekakšen čep, ki zapre spolno odprtino matice in onemogoča njeno nadaljnjo parjenje z ostalimi troti ter prepričuje izstop semenčic iz jajcevodov, saj matica tega ne zmore odstraniti sama in znamenje odstranijo delavke v panju.

Danes trditev o parjenju matice z enim trotom ne drži. O tem so začeli dvomiti že okoli leta 1950, ko niso znali pojasniti opaznih razlik (barv) med delavkami v eni družini. Zgoraj omenjani trditvi so uspeli dokazati povsem drugi pomen. Namreč svatbeno znamenje, ki ga pusti trot dejansko pomaga naslednjemu trotu, da lažje prepozna matico. Z poskusi so ugotovili, da so troti zmožni razlikovati barve. Raje izberejo matico, ki je drugačne barve kot tekmujoči troti. Velike oči trotov dobro prepoznajo barvno označbo v velikosti svatbenega znamenja na razdalji 30 cm – to je razdalja, s katere se trot zažene v dolet na matico, jo brez odlašanja zgrabi in temu sledi kopulacija.

Matica se na posameznem paritvenem izletu skoraj vedno spraši z več troti. Pri večini matic so dokazali, da matica sprejme spermo od 7 do 12 trotov. In ravno trot je tisti, ki med letom odstrani svatbeno znamenje, ki ga je pustil prejšnji trot. Kmalu po tem, ko drugi trot zgrabi matico, izviha bazalni del spolne trobe, na katerem je gosto lasasto polje. Na to polje se prilepi svatbeno znamenje predhodnika in se pri nadaljnjem izvihanju spolne trobe izvleče iz sramnega žepa matice. Svatbeno znamenje prejšnjega trota ostane tako še po ločitvi drugega trota od matice prilepljeno na njegovo spolno trobo. Po parjenju z zadnjim trotom pa svatbeno znamenje odstranijo čebele delavke po eni do dveh minutah od prihoda matice v panj.

Ko trot označi matico s svatbenim znamenjem, svojim tekmecem omogoči, da jo v letu hitreje razločijo. Tako trot svojim naslednikom olajša prepoznavanje matice. Vendar zakaj naj bi že mrtev trot podpiral svoje naslednike? Po trotovi uspešni kopulaciji postane za nadaljnji obstoj njegove sperme izjemno pomembno, da se matica varno vrne v gnezdo. Troti hitreje in lažje prepoznajo matico s svatbenim znamenjem in jih tako hitrejše oprašijo. Na ta način se skrajša nevarno obdobje, ki ga matica preživi na prahi, zunaj varnega zavetja družine. To sodelovanje po smrti je v živalskem kraljestvu edinstveno in kaže na to, da je spolnost v kombinaciji z življenjem v skupnosti našla biološke poti, ki presegajo človeško domišljijo.
V povezavi si lahko ogledate film o poteku parjenja matice in trota. Slikovnega gradiva na to temo žal ni veliko.  https://www.youtube.com/watch?v=0WB0i1cSBWI
                                                                                                                                       
Aleš Bozovičar, JSSČ
Vir:
  • Gudrun in Nikolaus Koeniger, Friderich-Karl Tiesler, (2014), prevod Špela Schrader, Biologija in nadzorovanje parjenja pri medonosni čebeli.