Povzetek strokovne razprave o osnovni odbiri

27.06.2017 16:39:30
Tehnologija
V četrtek 22. junija 2017 smo organizirali strokovno razpravo o osnovni odbiri čebel. Razprava je potekala v čebelarskem centru Luče. Kljub vročemu dnevu je bilo na višini 650 m nad morjem, kjer se center nahaja zelo prijetno. Tako kot pri večini čebelarskih centrov so tudi tukaj čebele v njegovi neposredni bližini. V prostorih centra se nahaja čebelnjak z več kot 30 čebeljimi družinami za katere skrbi g. Anton Kumer in vzreja rodovniške matice kranjske sivke.
Več o samem delovanju čebelarskega centra in vzpostavitvi plemenilne postaje Lučka Bela nam je na začetku razprave povedal tajnik ČZ SAŠA in predsednik komisije za vzrejo matic pri ČZ SAŠA Tomaž Lesnjak. Čebelarska zveza Zgornje Savinjsko – Šaleškega območja (ČZ SAŠA) je bila ustanovljena leta 2006 kot naslednica Zgornje Savinske čebelarske zveze in povezuje 11 čebelarskih društev iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline. O organizirani vzreji matic so začeli razmišljati že ob sami ustanovitvi ČZ, saj se zavedajo, da so njihove naravne danosti in neobremenjen čebelji sklad odlična osnova za vzrejo kakovostnih čebeljih matic kranjske sivke. Zato so leta 2012 z veliko pomočjo občine Luče otvorili nov čebelarski center Saša Luče, ki se nahaja na vzpetini nad Lučami pod Raduho. V katerem sedaj potekajo različna srečanja in izobraževanja. Kot je že bilo zgoraj omenjeno ima center tudi prostor za čebelnjak, kjer poteka vzreja  matic. Postavitev čebelarskega centra je bila le prva stopnica do končnega cilja, do vzpostavitve plemenilne postaje za vzrejo plemenskih čebeljih matic. Primerno lokacijo so našli v dolini Lučke Bele, ki se prav tako nahaja v občini Luče. To je alpska dolina dolga kar 6 km. Vhod v njo je iz doline Podvolovljek na višini 580 m. Dolina se zaključi na višini približno 1100 m. Po izbiri doline so bila na vrsti testiranja na izoliranost doline Lučke Bele. Test so prvič izvedli v letu 2014, žal takrat testiranje ni bilo uspešno, saj so se uspešno oprašile vse matice. Zato so ga naslednje leto ponovili z večjo pozornostjo na preprečitev izletavanja trotov iz čebeljih druži v Podvolovljeku v času izvajanja testa. Kar je pozitivno vplivalo na rezultat testa, saj nobena matica ni bila uspešno uprašena. Že istega leta se pravi leta 2015 je g. Kumer enega od svojih matičarjev namenil za vzrejo matic za trotarje za plemenilno postajo. Prav tako so sestre teh matic namenili za menjavo v čebeljih družinah, ki so pri čebelarjih v Podvolovljeku in na ta način zmanjšali možnost nenadzorovanega parjenja na minimum.
V letu 2016 po uspešnem testiranju so plemenilno postajo opremili z vso potrebno opremo. Postavili so stojišče za trotarje ter plemenilnike. Tako je pripravljena in odprta za vse čebelarje, ki bi želeli svoje matice oprašiti s kontroliranimi linijami kakovostnih trotarjev in s tem v svojem čebelarstvu izboljšati stanje glede čistosti čebel. Ob dovozu matice na oprašitev je potrebno predhodno trote s presejanjem odstraniti in čebele z matico namestiti v plemenilnik kjer je to mogoče kontrolirati (plemenilniki Apidea). Cena za uspešno oprašeno matico je 5 €, v nasprotnem primeru, če oprašitev ni uspešna pa je cena 1 € na matico.
V nadaljevanju razprave nam je dr. Peter Kozmus vodja priznane rejske organizacije predstavil potek plemenenja matic. Pomembno je, da vzrejevalec ve kdaj gre matica na praho, da ve kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se izlet na praho sploh zgodi. Paritvena aktivnost je omejena na popoldneve z lepim in toplim vremenom. Predvsem so pomembni dejavniki temperatura, brezvetrje in jasno vreme. Ob primernih pogojih najprej k trotoviščom izletijo troti, kjer se jih zbere več kot 5000. Trotišča so mesta kjer se zbirajo troti nekje do 30 m nad tlemi in čakajo na prihod mlade matice. Na enakih mestih se troti zbirajo vsako leto , kar kaže na prirojeno orientacijo. Troti po izhodu iz panja iščejo in izberejo trotišča, ki so jim čim bližja. Pred zapustitvijo panja si troti napolnijo želodček, kar mu zadostuje za 20 minut leta. Nato se mora vrniti v panj obnoviti zaloge in ponovno poleteti. Ravno iz tega vidika si ne more privoščiti bolj oddaljenih trotišč. Med tem, ko matic išče in preleti bližja trotišča in se praši na oddaljenejših trotiščih lahko tudi do 7 km oddaljenih od panja. Matica potrebuje za oprašitev zgolj 1 do 2 minuti ves ostali čas pa lahko izkoristi za pot do trotišča in nazaj. Eden od vzrokov zakaj izbere oddaljeno trotišče je tudi preprečevanje parjenje v sorodstvu, saj na bližnjih trotiščih so lahko troti, ki prihajajo iz iste družine kot sama matica.      
Nekje od 30 do 60 minut po izletu trotov iz panja odleti še matica. Prihod matice na trotovišče sproži med troti tekmo v zasledovalnem letenju. Ko prvi trot visoko v zraku doseže matico, ta na njegove dotike odgovori tako, da odpre sramni žep pod želom. Sledi prvo parjenje, ki traja le nekaj sekund in se za trota vedno konča s smrtjo. Le nekaj sekund pozneje mu sledi naslednji trot, včasih celo po 15 trotov. Nato se mlada matica z več milijoni semenčic vrne v svojo družino.
 
Za zaključek razprave nam je Franc Podrižnik terenski svetovalec JSSČ predstavil potek pregledov čebeljih družin glede na čistost pasme in rezultate teh pregledov. Preglede so opravili v letu 2015 in še enkrat v letu 2016 in sicer v radiju 3 km od čebelnjaka, ki se nahaja v čebelarskem centru Luče. Tako je bilo v pregled vključenih kar 22 čebelnjakov z 149 družinami. Pri 23 čebeljih družinah so odkrili 2 % mešanost oz. 2 % čebel je kazalo znake križanja z Italijansko čebelo. Pri 16 družinah je bil odstotek pod 1 %. Vse ostale družine niso kazala znakov križanja.
Pri vseh družinah, ki so kazale znake križanja so prvo leto zamenjali matice. V letu 2015 je bilo vreme nenaklonjeno in je bilo sprejetje matic slabo, zato so v 33 družinah v letu 2016 še enkrat zamenjali matice in tako odstranili prisotnost križank.
G. Franc je še poudaril dobro organiziranost čebelarskega društva Luče in pripravljenost samih čebelarjev za pregled svojih družin. Za kar se jim lepo zahvaljuje.
 
Vsi tisti, ki ste zainteresirani za plamenenje svojih matic na plemenilni postaji Lučka Bela lahko dobite vse informacije pri g. Lesnajku (031 340 875) ali pri g. Kumru (031 793 032) kjer lahko tudi naročite in kupite rodovniške matice kranjske sivke. 
 
Pri malokaterem društvu je videti in občutiti tako organiziranost, povezanost in naklonjenost eden do drugega. In enostavno to je tisto, kar je potrebno, da delajo složno in vsi za isti cilj kar jih dela dobre in upam, da tudi v prihodnje zelo uspešne.
 
 
 
 
Aleš Bozovičar, JSSČ