Kontrola in obvladovanje števila varoj v čebelji družini

02.06.2017 10:03:46
Tehnologija
Sedaj, ko je polovica čebelarske pašne sezone že mimo smo že kar malo pozabili na izgube čebeljih družin preko zime. Glavni krivec za izgube je tudi tokrat bila vsem dobro poznana parazitska pršica varoja.
Če je bila lansko leto visoka stopnja okuženosti čebeljih družin z varojo lahko pričakujemo, da je tudi sedaj število varoj v čebeljih družinah višje. Če je temu res tako lahko preverimo z različnimi diagnostičnimi metodami s katerimi odkrivamo stopnjo napadenosti. Vse tri metode so podrobno opisali in razložili veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel na VF NVI v zloženki Varoja, ki je bila meseca maja posredovana vsem registriranim čebelarjem v Sloveniji. Omenjeno zgibanko lahko v pdf obliki preberete tudi na povezavi: http://www.czs.si/content/E3 .

Ker v času paše ne smemo uporabljati akaricidov za zatiranje varoje so edini možni ukrepi za odstranjevanje varoje iz čebeljih družin tehnološki (apitehnični) ukrepi. Omenjenih ukrepov je več in jih lahko izvajamo posamezno ali pa z kombinacijo več različnih ukrepov. Z njimi skrbimo, da varoja ne prekorači praga tolerance čebelje družine, tako da jih čebelar lahko gospodarsko izkorišča za donos medu, cvetnega praha, graditev satja in opraševanje.
Vsak čebelar bo uporabil sebi in razvoju čebel primeren apitehnični ukrep, glede na velikost čebelarstva, svoje izkušnje, pašo, čas in znanje.
Najbolj pogost apitehnični ukrep je izrezovanje pokrite trotovske zalege v kateri se lahko nahaja velika količina varoje. Z tem ukrepom tudi pridobivamo neoporečen vosek ter preprečujemo rojenje, saj mladim čebelam omogočamo izločanje voska, kar zmanjšuje nastanek rojilnega razpoloženja. Več v povezavi: http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=2&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=4813

Drugi pogost ukrep je izdelava narejencev. Ko gospodarni družini odvzamemo zalego in z njo tudi delež varoj. Koliko varoj na ta način odvzamemo je odvisno od napadenosti in od obsega pokrite zalege, ki jo odvzamemo iz družine. Tudi to je eden od ukrepov, ki zavira rojilno razpoloženje, če ga izvedemo v mesecu intenzivnega razvoja v maju in juniju. Več v povezavi:
http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=5&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=8399

Naslednji ukrep s katerim odstranjujemo varojo iz čebeljih družin je izdelava ometencev oziroma umetnih rojev. Odstotek odstranjene varoje je v tem primeru nižji, saj je večina varoje v času zalege prisotna v sami zalegi in ne na čebelah, pa vendar, ker je tudi to ukrep za preprečevanje rojenja lahko istočasno odstranimo tudi varojo. Za izdelavo ometenca v tem času v začetki junija potrebujemo 2 kg čebel, ki jih ometemo v primerno škatlo oz. box, ki mora biti zračen. Predhodno v ta box namestimo matico v matičnici. Po ometanju box postavimo v temen in hladnejši prostor za čez noč in ga naslednji večer stresemo v panj ter mu dodamo satne osnove. V panj prenesemo tudi matico ter matičnico odpremo tako, da lahko čebele počasi s porabo testa osvobodijo matico. Žrelo panja odpremo ter obvezno krmimo.

Tudi rojenje je eden od apitehničnih ukrepov. Ko družina roji se razmnoževanje varoje za slab mesec dni prekine. To pa praktično pomeni ena generacijo varoj manj. Več v povezavi:
http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=5&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=8379

Naslednji manj poznan ali pa vsaj manj v uporabi je ukrep izolacija matice, katerega je potrebno izvesti prav v tem čas. Priporočljiv je predvsem za čebelarje, ki čebelarijo na področjih kjer imajo zadnjo pašo na kostanju ali lipi in ne izkoriščajo kasnejše hojeve paše. Kar matico skupaj s satom zapremo v kletko, kjer ji omejimo gibanje na enem ali dveh satih. To je odvisno od velikosti kletke lahko je kletka manjša v katero zapremo zgolj matico. V vseh primerih imajo čebele dostop do matice, da jo v času priprtja lahko oskrbujejo. Matico zapremo v kletko približno en teden pred predvideno pašo na kostanju ali lipi in jo po 21 dneh, ko ni več pokrite zalege spustimo, potočimo med in zatiramo varojo. Več v povezavi:
http://www.czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%205-2015.pdf  
 
Vedno, ko pridemo do situacije, da v čebelji družini ni pokrite zalege moramo to izkoristiti in varojo zatirati. Ko ni več pokrite zalege je vsa varoja na čebelah, nezaščitena – izpostavljene in jih je enostavno uničiti. Zatiranje opravimo po navodilih veterinarjev VF NVI.
 
 
Aleš Bozovičar, JSSČ