Povzetek strokovne razprave o prevozu čebel na pašo

14.05.2017 9:32:48
Tehnologija
V torek 25. aprila 2017 smo v prostorih čebelarstva in apiturizma Štefana Šemena pripravili strokovno razpravo o prevozu čebel na pašo.  Čeprav je od razprave minilo že 14 dni so vtisi še vedno zelo sveži, saj se je razprave udeležilo preko 50 udeležencev, ki so aktivno z vprašanji in svojimi izkušnjami tudi sodelovali pri tej vedno bolj aktualni temi.
Najprej nam je Jure Justinek, vodja ONS in čebelar predstavil in opisal pravila o razvrščanju in nameščanju čebel na pašo. Tako iz strani prevoznikov čebel kot tudi iz strani upravljalcev pasišč. Kaj moramo upoštevati in na kaj moramo biti pozorni. Več o tej temi si lahko preberete v letošnji majski številki Slovenskega čebelarja, zato ga sedaj nismo povzemali.
V nadaljevanju razprave nam je g. Stanislav Čiček, čebelar, predsednik ČD Moravske toplice in upravljalec pasišča za to območje predstavil kako razmeščanje čebel izvajajo v njihovem društvu. So srednje veliko društvo po številu članov z 69 člani, ki čebelarijo z 2900 čebeljimi družinami. Letno v povprečju na pašo sprejmejo 44 prevoznikov z 2000 čebeljimi družinami. Čebelarje prevoznike razmeščajo na stalna stojišča za posamezno pašo seveda z upoštevanjem predpisani odmikov. Večji težav pri nameščanju čebel nimajo po večini ugodijo vsem vlogam za dovoz čebel. Se pa tudi pri njih pojavljajo neplačniki. Tistega, ki ne plača pašnine naslednje leto ne sprejmejo in ga na ta način sankcionirajo. Pojavljajo se tudi prevozi na črno, ko pripeljejo čebele brez dovoljenja društva in celo brez potrdila o zdravstvenem stanju čebel. Trenutno za takšne premike uradno ni učinkovitega ukrepa zato jih poskušajo urejati znotraj društva.
 
Svoj način prevažanja čebel nam je predstavil g. Štefan Šemen, čebelar, predsednik ČD Beltinci in  upravljalec pasišč. Na sami razprave pa smo spoznali, da je tudi odličen gostitelj za kar se mu zelo lepo zahvaljujemo. G. Šemen čebelari z 700 čebeljimi družinami. Večji del družin ima nameščenih v prevoznih enotah, saj jih ima kar 7. Uporablja kamione na katerih so stalno nameščeni AŽ panji. Kamione vozi na različne paše po vsej Sloveniji, saj le tako lahko pridobiva sortni med in pašo v čim večji meri izkoristi. Enote namesti na različne lokacije ob pričetku medenja določene rastline. Seveda je vse odvisno od stanja rastlin v času cvetenja in vremenske prognoze. G. Šemen je povedal, da lahko pred začetkom sezone načrtuješ na kater lokacije boš čebele namestil vendar žal do zadnjega dne pred pričakovanim medenjem ne veš ali boš premik izvedel ali ne.
Pri samem premiku je pozoren na kakšno mesto postavi čebele. Ker čebele izletavajo na obeh straneh kamiona pazi, da sta izletne strani obrnjene proti vzhodu in zahodu. Da ga ne postavi na vetrovno, vlažno in zelo senčno mesto. Ob postavitvi kamion uravna in pod kolesa namesti lesene deske, da prepreči pogreznitev posameznega kolesa. Veliko pozornost nameni čistim vodnim virom, saj si na takšen način prihrani veliko čas pri napajanju čebel.
V veliko pomoč mu je tudi čebelarska tehtnica, ki mu podatke sporoča preko sms. Tehtnice mu morajo poleg teže sporočati tudi zunanjo temperaturo in zračno vlago. Kar je še posebej pomembno in koristno kadar ima čebele nameščene na gozdnih pašah predvsem smrekovi in hojevi paši kjer nekoliko višja vlaga pozitivno vpliva na izločanje mane.
 
Zadnji, ki je tudi predstavil svoj način opazovanja in nameščanja čebel na pašo je bil g. Matjaž Levičar, čebelar, ki čebelari z manjšimi prevoznimi enotami. Panje ima narejene po principu omari tako, da ima v eni omari 9 11 satnih AŽ panjev. Na teh omarah ima nameščena kolesa, da jih naklada in razklada ter namešča na terenu. Premika jih s pomočjo kombija na različne lokacije po Slovenije. Predno se odloči za določeno lokacijo tam predhodno izvede pregled rastlin, ki bi lahko medila. Če pregled napove dobro medenje tam namesti panj s tehtnico. Ko in če tehtnica pokaže donose pa tja pripelje čebelje družine. Z takim načinom lahko čebele postavi na dokaj nedostopna mesta in na ta način izkoristi pašo na manjšem območju in ob prisotnosti manjšega števila medovitih rastlin.
Po zaključku strokovnega dela pa nam je g. Šemen še predstavil in pokazal enega od svojih kamionov na katerem ima nameščenih 66 10 satnih AŽ panjev. Pokazal nam je tudi prostor prirejen in namenjen izvajanju apiterapije. Čeprav ni bila to tema tokratne razprave je bilo za marsikoga zanimivo prvič videti tudi takšen prostor. Na prijetni lokaciji in super družbi se je debata o čebelah in žal tudi o vremenu nadaljevala tudi po zaključku strokovne razprave.
Za konec se lepo zahvaljujemo vsem udeležencem na tokratni razpravi še posebej gostom in še enkrat gostitelju g. Šemenu, ki omogočil in tudi razkazal svoje čebelarstvo.  
 
 
Aleš Bozovičar, JSŠČ   

Fotografije