Prepoved neonikotinoidov ?

28.03.2017 13:44:12
Tehnologija
Človek pri svojem razvoju vedno teži za novim in boljšim. Pri tem pa pozablja na svojo okolje, ki ga po nepotrebnem uničuje. Znanstvene raziskave v Ameriki in Evropi v preteklih tridesetih letih so pokazale, da so ravno čebele najboljši naravni indikatorji onesnaženih rastlin in vode. Učinki uporabe nevarnih snovi se odražajo tudi pri čebeljih družinah tako, da so take čebele bolj občutljive za bolezni, se slabše razvijajo, naberejo znatno manj medu in cvetnega prahu. Vse več je primerov tako imenovanega izginjanja čebeljih družin, katerega posledico smo pripisovali napadenosti z varojami, oz. pomanjkanju cvetnega prahu, v resnici pa gre za zastrupitev čebel z pesticidi.
V zadnjem času predstavljajo za čebele največjo nevarnost insekticidi iz razreda neonikotinodov. Ti spadajo v generacijo novejših pesticidov in so za čebeljo družino še posebej strupeni. Spadajo med sistemične insekticide, to pa pomeni, da korenine rastlin vsrkajo ta insekticid, ki se nato z rastlinskim sokom prenese po celotni rastlini in tako zagotovi zaščito pred škodljivci tudi med rastjo (Placke and Weber 1993).
Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, smo skoraj vsako leto priča pomorom  čebel.  Največjega smo zaradi  uporabe neonikotinoidov  pri tretiranju semen doživeli   leta 2011. Po tamkajšnjih katastrofalnih pomorih čebel je  minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan uporabil previdnostno načelo in 29. aprila 2011 z začasno odredbo prepovedal uporabo semena koruze in oljne ogrščice, obdelanega z aktivnimi snovmi, ki vsebujejo neonikotinoide (tiametoksam , klotianidin in imidakloprid). Začasna odredba ministra za kmetijstvo o prepovedi prometa in uporabi    pripravkov, ki vsebujejo omenjene aktivne snovi, je še vedo veljavna, zato s temi pripravki obdelanega semena v Sloveniji še vedno ni dovoljeno sejati, saj potencialno ogroža okolje in ljudi, še posebej pa čebele.
Prav tako je EU, na podlagi negativnih učinkov na čebele,   leta 2013  je uvedla začasno prepoved uporabe treh ključnih neonikotinoidov za gojenje nekaterih rastlin. Iz EU prihajajo dobre novice, da namerava Evropska komisija, na podlagi ocene tveganja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), objavljenem leta 2016,  popolnoma prepovedati uporabo neonikotinoidov . Prepoved bi lahko začela veljati že letos, če ga odobri večina držav članic Evropske unije.
S tem se še enkrat dokazuje,  da je bil slovenski minister mag. Dejan Židan z veliko  pomočjo argumentov  slovenske stroke in strokovnih sodelavcev  ČZS , ki smo že pred leti zahtevali prepoved neonikotinoidov,  vizionar na tem področju, ki mu kot kaže danes sledi cela Evropa.

Vlado Auguštin