Obvestilo za ekološke čebelarje

27.03.2017 11:38:47
Tehnologija
V ponedeljek, 27. februarja, se je pričelo obdobje za vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike za leto 2017. V lanskem letu smo v Slovenskem čebelarju objavili članek o ekološkem čebelarjenju, v katerem smo navedli med drugim tudi možnosti slovenskih ekoloških čebelarjev za pridobitev namenskih sredstev iz ukrepa ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020. Tako vam svetujem, da si še enkrat preberete omenjeni članek in tam omenjene Uredbe, ki opredeljuje tako zahteve, kot tudi pogoje za vstop v ukrep in pridobivanje plačil ter v primeru, da želite oddati zahtevek, zadevo izvedete v skladu s spodaj zapisanimi priporočili in datumi.
 
Redni rok za vložitev zbirne vloge (zahtevek za neposredna plačila, prenos plačilnih pravic, zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, zahtevek za KOPOP, EK, OMD, dobrobit živali za prašiče, govedo in drobnico, …).
27. februar do   6. maj 2017 
oz. 8. maj 2017
(ker je 6. maj sobota)
25-dnevni zamudni rok za vložitev zbirne vloge (1-odstotno znižanje plačil/delovni dan za vse zahtevke in 3-odstotno znižanje za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve).
Če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz zbirne vloge zavrnjeni.    
8. do 31. maj 2017
Izdelava ali posodobitev programa aktivnosti za vključene v KOPOP in EK (zainteresirani za vstop ter obstoječi vključeni v ukrepa KOPOP in EK) najpozneje na dan  oddaje zbirne vloge
Izdelava individualnega načrta preusmeritve KMG iz konvencionalnega v ekološko pridelavo (za upravičence, ki prvič vstopajo v kontrolo EK v letu 2017)
do 20. decembra 2017
Redno 6-urno usposabljanje za vse vključene v ukrep EK do 20. decembra 2017
 
Vaša priprava na izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2017
Da bo vnos vloge in zahtevkov potekal kar se da tekoče, prosimo, da se naročite za vnos pri vašem lokalnem kmetijskem svetovalcu, kjer boste izvedeli tudi kaj vse morate prinesti s seboj na vnos. Več informacij boste tako našli pri vaših kmetijskih svetovalcih ali na spletnih straneh Kmetijsko gozdarskih zavodov. Kmetijski svetovalci bodo letos na 75 vnosnih mestih po vsej Sloveniji svetovali vlagateljem v zvezi z ukrepi kmetijske politike, nudili pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in izvedli elektronsko izpolnjevanje ter oddajo zahtevkov. V sledeči številki Slovenskega čebelarja pa bomo objavili članek s podrobnimi opredelitvami zahtev in pogojev za uspešno pridobivanje plačil in samo ekološko čebelarjenje.
 
Pripravil Mitja Zupančič, KGZS-Zavod CE