Gradilni satnik - orodje za selekcijo trotov

16.03.2017 11:12:30
Tehnologija
Gradilni satnik je del običajnega satnika, v katerem čebele med spomladanskim in poletnim razvojem potegnejo oziroma gradijo trotovsko satje. Naredimo ga tako, da navaden satnik po sredini pokončno ali po dolgem pregradimo z leseno letvico na dva ali tri dele. Nekateri čebelarji uporabljajo za gradilni satnik tudi običajne prazne satnike. Takšen satnik primerno označimo in ga ob začetku cvetenja češnje in drugega sadnega drevja vstavimo ob rob gnezda, poleg zaleženega sata na njegovi levi ali desni strani v plodišču. V družini ga pustimo do konca paše.
Gradilni satnik je pomemben dejavnik v boju proti varojam, saj se z njim lahko uspešno branimo proti čezmernemu razvoju tega zajedavca v čebeljih družinah. Dokazano je namreč, da samice varoje svoja jajčeca tudi do 8-krat pogosteje odlagajo v trotovske celice z mladimi žerkami. Počakati moramo, da čebele zaležene trotovske celice pokrijejo, potem pa jih izrežemo. Če to storimo dvakrat ali trikrat, lahko število varoj zmanjšamo približno za polovico. Ob pregledu izrezane trotovske zalege lahko ugotovimo tudi število pršic v zalegi in tako dobimo dober vpogled v napadenost čebelje družine z varojami.
Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega zapisa, ki se prenaša na potomstvo, trotovine ne smemo izrezovati v odbranih družinah, saj so troti iz teh družin dragoceni. Zato moramo pri vzreji matic za svoje čebelarstvo veliko več pozornosti nameniti odbiri družin za vzrejo trotov. Kot kaže praksa, za ohranjanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je treba iz rasno primernih družin vzrediti tudi dovolj trotov, s katerimi se bo­do sprašile matice ob njihovi naravni menjavi. Teh bo dovolj, če v svojih najboljših družinah ne bomo izrezovali gradilnih satov, temveč bomo pustili, da se bo v mladem deviškem satju izlegla ena generacija trotov (ali morda dve).
Če želimo, da bomo imeli v obdobju, ko na vejah že visijo prvi roji, dovolj spolno zrelih trotov, moramo v sredino čebeljega gnezda močnih odbranih družin že sredi marca vstaviti gradilni satnik z zgrajenimi trotovskimi celicami. Matica jih bo zalegla, tako da se bodo iz njih čez 24 dni izlegli troti. Ti bodo svojo spolno zrelost dosegli prav tedaj, ko jih bodo mlade matice najbolj potrebovale, to je v začetku maja.
Tako bomo lahko sami skrbeli za selekcijo v svojih čebelnjakih: v odbranih družinah bomo trotovino izrezovali glede na to, koliko je v njih že izleženih in za parjenje sposobnih trotov, v ostalih čebeljih družinah pa bomo redno izrezovali trotovsko satje. Čim več trotovske zalege, po možnosti kar vso, pa moramo uničiti v družinah, v katerih smo opazili čebele delavke z rumenimi obročki na zadkih. S tem bomo preprečili, da bi troti svoj »italijanski« genski material prenašali po širši okolici.

Vlado Auguštin