Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo čebelje družine

14.03.2017 11:54:19
Tehnologija
 
Kdor želi danes imeti čebele, mu ni treba tako kot v daljni preteklosti hoditi po gozdu in iskati dupel, naseljenih s čebelami, saj jih lahko preprosto kupi. Čeprav je nakup čebelje družine dokaj preprost, je veliko težje postati čebelar. S tem ne mislim čebelarja v formalnem smislu, ampak mislim na čebelarja v pravem pomenu besede, ki za svoje družine uspešno skrbi, natoči kakšen kilogram medu in jih uspešno prezimi.
 
Cenejši nakup čebelje družine pomeni nakup roja ali čebel, ki niso na satju, tako imenovanih paketnih čebel. Za nakup take družine ne potrebujemo toliko znanja in časa. Taka družinica zna v veliki meri sama poskrbeti zase, če ji le zagotovimo panj, satne osnove, hrano in vodo. Čebeljo družino je možno kupiti tudi na satju. Seveda je taka družina dražja in zahtevnejša za oskrbo. Vendar lahko od nje pričakujemo hitrejše in večje donose, česar od roja in paketnih čebel ne moremo pričakovati. Pri nakupu roja ali paketnih čebel je pomembno omeniti še dejstvo, da pri nakupu ne kupujemo satja. S tem se izognemo prenosu ostankov različnih snovi, ki so lahko v vosku.
Pri premikih čebel zaradi prodaje je potrebno, da prodajalec podpiše izjavo: Promet s čebelami, ki je objavljena na spletni strani ČZS. Izjava je ista kot jo potrebujemo ob premikih čebel na pašo. S podpisano izjavo čebelar zagotovi, da njegove čebele ne kažejo znakov hude gnilobe čebelje zalege. Izjavo pisno potrdi tudi območni veterinar VF NVI ter s tem zagotovi, da na območju treh km od čebelnjaka ni hude gnilobe čebelje zalege in tudi ne suma na to bolezen.
Pred premikom čebel zaradi prodaje mora čebelar upoštevati tudi 27. člen Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga. Ta določa, da je premik čebeljih družin zaradi prodaje ali paše z okuženega območja, žarišč okužbe in pripadajočega varovalnega pasu iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika na ogrožena območja v bližino sadovnjakov prepovedan vse dotlej, dokler traja nevarnost hruševega ožiga. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 27. člena lahko čebelar premesti čebelje družine, če pred njihovim premikom izvede enega od karantenskih ukrepov. Čebelar je dolžan na prevozno enoto namestiti obvestilo oz. izjavo katerega od karantenskih ukrepov je izvedel in obvestiti pristojnega inšpektorja o nameri premeščanja. Vse podrobne informacije o okužbah s hruševim ožigom dobite na Fitosanitarni upravi RS na njihovi spletni strani www.uvhvvr.gov.si in na tel. 01/300 13 00.
Nakup oz. ogled čebeljih družin izvedemo v poznem popoldanskem času. Čebel ne kupujemo zvečer ali ponoči, tudi zjutraj je ocena števila čebel v panju težja, saj je večina pašnih čebel izven panja. Čebele vedno kupujemo od čebelarjev, ki so od nas oddaljeni vsaj 3 km zračne linije. V nasprotne primeru se bodo vse pašne čebel vrnile k prodajalcu.
Na kaj moramo biti pozorni:
  • Pred pregledom čebel v panju pogledamo okolico čebelnjaka, napajalnik in sam čebelnjak. Že s tem lahko vidimo in ocenimo, kakšno higieno zagotavlja čebelar, ki nam prodaja čebele.
  • Pozorni smo tudi na dogajanje na sami bradi panja, če se čebele normalno gibljejo, izletavajo in ventilirajo. Pozorni smo na njihovo telesno razvitost in na morebitno prisotnost belih in črnih mumificiranih ličink.
  • Ko pregledamo zunanjost, pogledamo še v notranjost panja, če nam prodajalec seveda to dovoli. Drugače počakamo in pregledamo ter izbiramo ob selitvi, ko smo se že odločili za nakup. Zanimajo nas stanje zalege, število čebel in zaloge medu ter cvetnega prahu. Videti moramo čebeljo populacijo v vseh fazah razvoja, od jajčeca, ličink, pokrite zalege do panjskih in pašnih čebel. Zalega mora biti lepo strjena, nad njo morajo biti venci s hrano, ob gnezdu pa dovolj cvetnega prahu. Tudi pri pregledu zalege namenimo pozornost poapneli zalegi v celicah, ki jo opazimo po spremembi ličink v suho belo ali sivočrno mumificirane ličinke. To je zelo pomembno, saj je to pogojno kužna bolezen pokrite zalege.
  • Pozorni moramo biti tudi na staro satje, saj je tudi to eden od pokazateljev dobrega čebelarja.
  • Pazimo tudi na obarvanost čebel. Tistih družin, katerih delavke imajo prvi ali več obročkov na zadku rumeno obarvanih, ne kupujemo, saj so primerne za izločitev iz nadaljnje vzreje. Priporočamo uporabo čebeljih matic, ki so vzrejene s strani odobrenih vzrejevalcev, ki matice vzrejajo pod nadzorom rejske organizacije.
  • Če je le možno, se pred nakupom seznanimo z uporabo zdravil za zatiranje varoj. Z vpogledom v veterinarski dnevnik in v zapiske o odpadu varoje lahko predvidimo stanje čebelje družine z napadenostjo varoj.
 
Ko vse zgoraj naštete dejavnike preverimo in jih odkljukamo, je taka čebelja družina primerna za nakup. Vendar bodite ob prenosu družine v svoj panj prisotni in spremljajte stanje posameznega sata in količine čebel na njem, da ne boste plačali praznega sata po ceni sata z zalego. To še posebno velja za čebelarje začetnike, ki nameravate opraviti prvi nakup čebelje družine. Zato vam svetujem, naj vam pri nakupu pomaga in svetuje mentor ali bolj izkušen čebelar.
 
Za zaključek še en nasvet prihodnjim čebelarjem: Nakup čebelje družine dobro premislite in upoštevajte, da tudi čebele potrebujejo veliko naše pozornosti. Z nedoslednim ravnanjem ne povzročate škode zgolj svoji družini, temveč tudi čebeljim družinam in čebelarjem v okolici.
 
Aleš Bozovičar
svetovalec JSSČ