Seminarji za čebelarje

22.04.2020 12:37:36
Izobraževanje
ČZS, JSSČ razpisuje več seminarjev za čebelarje. Ob prijavi na seminarje po e-pošti obvezno navedite ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj), koliko let, s koliko družinami in v kakšnem panjskem sistemu čebelarite, svojo tel. št. in e-naslov ter svoje izkušnje iz teme seminarja in če imate možnost spremljanja teoretičnega dela prek spleta v obliki webinarja. Teoretični in praktični del seminarjev bo v izveden v popoldanskem času predvidoma konec maja in v začetku junija, če bo situacija zaradi epidemije covida-19 to dopuščala. Teoretični deli seminarjev bodo potekali predvidoma v obliki webinarja. Praktični deli bodo potekali na različnih lokacijah. Prijave zbiramo do 11. maja 2020, do zapolnitve mest. Število udeležencev na seminarju je omejeno, zato pohitite s prijavo. Natančne urnike z datumi, lokacijami in načinom poteka seminarja bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli po e-pošti pred začetkom seminarja. Potrdilo o udeležbi na seminarjih bodo prejeli le tisti slušatelji, ki se bodo udeležili vseh ur izobraževanja.
 
Seminarji specialistov za tehnologijo čebelarjenja
Dva šesturna seminarja o čebelarjenju v LR-panju. Seminar obsega tri šolske ure teoretičnega in tri šolske ure praktičnega izobraževanja, na njem pa bomo obravnavali zgodovino LRpanja, temeljna načela čebelarjenja z LRpanjem, izvajanje apitehničnih ukrepov v LRpanju in načine zatiranje varoj v LRpanju.
Dva šesturna seminarja o vzreji matic v svojem čebelarstvu. Po programu bodo v okviru seminarja izvedene tri ure teoretičnega in tri ure praktičnega izobraževanja. Na njem se boste seznanili s selekcijo, z odbiro družin in načini vzreje matic v lastnem čebelarstvu.
Dva šesturna seminarja o apitehničnih ukrepih. Seminar obsega tri šolske ure teoretičnega in tri šolske ure praktičnega izobraževanja. Na seminarju se boste seznanili z osnovami biologije čebel, biologijo varoj, diagnostiko in apitehničnimi ukrepi.
Dva šesturna seminarja o tehnologiji čebelarjenja v AŽ-panju. Po programu bodo v okviru seminarja izvedene tri ure teoretičnega in tri ure praktičnega izobraževanja. Obravnavali bomo zgodovino in lastnosti AŽ-panja ter temeljna načela čebelarjenja v njem med letom s poudarkom na glavnih posegih.
Za prijavo in več informacij na e-naslov: vlado.augustin@czs.si ali na tel. št.: 040/436 516 (seminar o LR-panjih, vzreji matic in apitehničnih ukrepih) oz. na e-naslov: simon.golob@czs.si ali po tel. št.: 030/604 015 (seminar o AŽ-panjih in apitehničnih ukrepih).

Seminarji specialistov za varno hrano
Seminar o pridobivanju propolisa. Seminar bo skupaj obsegal teoretično in praktično izobraževanje. Seznanili se boste s stanjem na področju pridobivanja propolisa v Sloveniji, sestavo in lastnostmi propolisa, tehnologijo pridobivanja propolisa v različnih panjskih sistemih.
Seminar o pridelavi medu. Seminar v trajanju 13-ur obravnava osnove zakonodaje in ustreznost pripomočkov pri pridobivanju medu, določali bomo vrste medu, spoznavali tehnologijo pridobivanja medu, točili med, seznanili pa se bomo tudi z označevanjem in s trženjem medu. Seminar je namenjen začetnikom in čebelarjem z nekajletnimi izkušnjami.
Seminar o tehnologiji pridobivanja cvetnega prahu. Seminar bo obsegal tako teoretično kot tudi praktično izobraževanje, na njem pa se boste seznanili s pomenom cvetnega prahu, biološkimi osnovami pridobivanja cvetnega prahu, s tehnologijo pridobivanja cvetnega prahu osmukanca in njeno problematiko, s pridobivanjem izkopanca, postopki ravnanja s cvetnim prahom po odvzemu, skladiščenjem in označevanjem pridelka ter uporabo.
Za prijavo in več informacij na e-naslov: tomaz.samec@czs.si ali po tel. št.: 040/436 517 (seminar o propolisu) oz. na e-naslov; andreja.kandolf@czs.si ali po tel. št.: 040/436 514 (seminar o medu) oz. na e-naslov: natasa.lilek@czs.si ali po tel. št.: 040/436 519 (seminar o cvetnem prahu).
ČZS, JSSČ