Poziv o zbiranju predlogov izdaj izobraževalnih publikacij (učbenikov, skript,

31.03.2020 6:58:37
Izobraževanje
Poziv o zbiranju predlogov izdaj izobraževalnih publikacij (učbenikov, skript, učnih listov ipd.) za leto 2021
 
Programsko-izdajateljski svet Čebelarske zveze Slovenije poziva predlagatelje, ki želijo, da se izda delo povezano s čebelarstvom, kot izobraževalna publikacija, da na Čebelarsko zvezo Slovenije predložijo predloge avtorskih del, ki morajo vsebovati sledeče podatke:
 • zvrst dela: strokovna, promocijska, zgodovinska, mladinska, poljudnoznanstvena;
 • ime in priimek avtorja;
 • naslov dela;
 • okvirno dolžino besedila (število znakov s presledki) s številom predvidenih slik, grafov, tabel;
 • opis dela, ki vključuje tematiko, kazalo vsebine in kratek opis vsebine (800 -1000 besed brez presledka);
 • pri strokovni in poljudnoznanstveni zvrsti navedbo recenzenta(ov) publikacije in njegovo (njihovo) priporočilo predložene publikacije;
 • razmerje med izdajateljem in avtorjem(i) (avtor ohrani moralne avtorske pravice, materialne in druge pravice pa prepusti Čebelarski zvezi Slovenije) in navedba, ali se avtor(ji) odpoveduje honorarju / ali gre za plačljiv honorar (v tem primeru velja honorar v skladu z Normativi o izračunu honorarjev Čebelarske zveze Slovenije);
 • rok oddaje gradiva;
 • izdaja/soizdaja (finančna konstrukcija z navedbo plačnika in deležem kritja stroškov).
   
Rok za oddajo predloga je 31. avgust 2020. Predlog se odda v kuverti v tajništvo ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica, s pripisom Ne odpiraj: »zbiranje predlogov izdaj izobraževalnih publikacij za leto 2021 – PIS«. Kriteriji za ocenjevanje so objavljeni na spletni strani ČZS. Programsko izdajateljski svet ČZS bo o predlogih izobraževalnih publikacij obravnaval na seji v mesecu septembru oz. oktobru 2020.
 
                                                                                               Programsko-izdajateljski svet ČZS