Slovenski zajtrk v dolski dolini

18.11.2019 8:40:49
Izobraževanje
Čebelarji smo v petek 15. novembra, sodelovali pri vseslovenskem medenem zajtrku, ki poteka v sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka ob Dnevu slovenske hrane. Predstavitev o pomenu čebelarstva je potekala kot vsako leto na PŠ Senožeti ter OŠ Janka Modra in PŠ Dolsko kjer se pridružijo tudi starejši otroci iz vrtcev. V vseh šolah se nam je pridružil tudi župan Željko Savič, ki se je čebelarjem zahvalil za plemenito poslanstvo. V PŠ Dolsko je poleg naših čebelarjev, ki so bili zadolženi za čebelarski del predstavitve, g. Grad nanizal zanimivosti iz življenja čmrljev. Ob predstavitvi čebelarske panoge smo tokrat nekaj besed namenili tudi temu, kako lahko pomagamo čebelam, pa četudi nismo čebelarji. Z zasaditev medovitih trajnic, grmičevja, drevnine, … bomo naredili veliko dobrega za našo kranjsko sivko. Pred predstavitvijo so se otroci posladkali z različnim medom, ki so ga kot vsako leto podarili naši čebelarji. Tako so otroci poleg poučne predstavitve o čmrljih in naši kranjski sivki, bili deležni tudi sladke pokušine.
Peter Uršič
Foto: Marko Borko in Peter Uršič