Priprava načrta za čebelarska usposabljanja v programskem letu 2020

24.10.2019 14:03:48
Izobraževanje
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SVETOVALCEV SPECIALISTOV V LETU 2020
ČZS želi s tem obvestilom pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi usposabljanj in svetovanj v organizaciji svojih svetovalcev specialistov s področja varne hrane, tehnologije in ekonomike čebelarjenja. V programu JSSČ kot tudi v programih PRO in ONS za leto 2020 je predvideno tudi določeno število posameznih usposabljanj in svetovanj (v preglednici), ki bodo po načelu enakomerne zastopanosti območij potekala po vsej Sloveniji. Povratna informacija s terena nam bo pomagala pri načrtovanju usposabljanj, zato vas vabimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 20. novembra 2019 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS.
Tehnologija čebelarjenja
- Apitehnični ukrepi
- Delavnica za uporabo spletnih aplikacij za vnos in registracijo stojišč – SIRIS, GERK za upravljavce pašnih redov
- Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev
- Pridelava in predelava voska
Ekonomika čebelarjenja
- Izdelava razvojnih načrtov
- Možnosti pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev
- Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja
- Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov
Varna hrana
- Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
- Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV
- Označevanje in tehnologija pridelave medu
- Označevanje in tehnologija pridelave cvetnega prahu
Označevanje in tehnologija pridelave propolisa
PRO in ONS

- Čebelje paše v Sloveniji
- Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele
 
ČEBELARSKA USPOSABLJANJA
ČZS želi pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi čebelarskih usposabljanj. Povratna informacija s terena bo organizatorjem v pomoč pri oblikovanju načrta usposabljanj, predvidoma v okviru ukrepa »Usposabljanje čebelarjev« iz Uredbe ukrepov na področju čebelarstva v programskem letu 2020, za izvajanje katerega bomo kandidirali. Zato vas prosimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 20. novembra 2019 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko (#) czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Glede na razpoložljivo število ur usposabljanj in zbranih povratnih informacij bomo po načelu enakomerne zastopanosti območij usposabljanja razporedili po vsej Sloveniji. Predvidene teme usposabljanj v naslednjih vsebinskih sklopih so v preglednici. Obenem lahko društva predlagajo tudi teme, ki v seznamu trenutno niso zajete, ter predlagajo predavatelje za izvedbo posameznih usposabljanj.
Biologija in oskrba čebeljih družin
- Izbrana poglavja biologije čebel
- Oskrba čebeljih družin skozi leto
- Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje
Vzreja matic
- Vzreja čebeljih matic
- Vzreja čebeljih matic – delavnica
Čebelje paše
- Prepoznavanje medovitih rastlin
- Gozdne paše
- Sadjarstvo in čebelarstvo
- Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja
Podjetništvo in trženje
- Čebelarski turizem
- Medena kulinarika − delavnica
- Zgodovina čebelarstva
 
TEČAJI ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE
ČZS razpisuje tečaje za čebelarje začetnike, ki bodo predvidoma potekali od februarja do junija 2020 (teorija in praksa). Območne čebelarske zveze oz. čebelarska društva naj vlogo za izvedbo tečaja pošljejo najpozneje do 20. novembra 2019 g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko (a) czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Vloga mora vsebovati podatke o predvidenem kraju izvedbe tečaja in podatke za stik čebelarskega društva. V njej lahko navedete morebitne izvajalce učnega načrta tečaja v svojem okolju. Zaradi omejenih zmožnosti bo potrjen največ en tečaj na volilni okoliš ČZS. Območne zveze in ČD prosimo, da se glede določitve lokacije tečaja v posameznem volilnem okolišu dogovorijo med seboj. Po koncu razpisa, ko bo znan dokončen razpored tečajev v letu 2020, bo v Slovenskem čebelarju in na spletni strani ČZS objavljen razpis za zbiranje prijav zainteresiranih kandidatov za tečaje.
ČZS