Nove nalepke za Slovenski med usklajene z obstoječo prelepko za Slovenski med

04.07.2018 21:07:48
Varna hrana
Zaradi velikega zanimanja vas ponovno obveščamo, da nove nalepke za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo lahko naročite le čebelarji, ki ste aktivni koristniki sistema. To pomeni, da dajete na trg Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, izpolnjujete pogoje, naročate in poročate o porabi prelepk Slovenski med in ste navedeni na prilogi certifikata Slovenski med  z zaščiteno geografsko označbo, ki ga izdaja Bureau Veritas.
 
Vsi, ki se bi želeli v sistem vključiti se lahko obrnete na Natašo Lilek (01/729 61 29), ki vam bo posredovala navodila, pogoje in postopke za vključitev.
 
Še vedno pa ostaja v veljavi, da se Slovenski med  z zaščiteno geografsko označbo označuje z obstoječo prelepko, ki vsebuje serijsko številko, navedbo Slovenski med in evropski simbol, ki nakazuje da gre za zaščiteno geografsko označbo. Prelepke se še vedno naročajo na sedežu Čebelarske zveze Slovenije.
 
Nove nalepke niso obveza, so pa priporočilo, da se Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo tudi po nalepki in ne samo po prelepki loči od preostalega medu, ki ni vključen v omenjeno kakovostno shemo. Nalepka in prelepka sta sedaj tudi vizualno usklajeni.