Še vedno na razpolago mesta za brezplačno analizo čebeljih pridelkov

19.06.2018 15:17:12
Varna hrana
Čebelarje obveščamo, da je še čas za oddajo cvetnega prahu ali propolisa ali voska v brezplačno analizo na ostanke kemijskih sredstev (kumafos, metaboliti amitraza in timol).

Čebelarska zveza Slovenije v okviru javnega naročila (št. 430-6/2018; Analiza čebeljih pridelkov v letu 2018, Sklop 3) zbira vzorce cvetnega prahu, propolisa in voska za analizo na ostanke kemijskih sredstev (ostanki kumafosa, timola in razpadnih produktov amitraza). Analize bo izvedel Eurofins ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.
 
Analiza je za čebelarje brezplačna do zapolnitve prostih kapacitet (10 vzorcev cvetnega prahu, 10 vzorcev propolisa in 30 vzorcev voska) in vključuje analizno poročilo, ki vključuje rezultate, razlago rezultatov ter ob morebitnih nepravilnostih svetovanje za odpravo le-teh.
 
Čebelar lahko odda v letu 2018 samo en vzorec navedenih čebeljih pridelkov na analizo na ostanke kemijskih sredstev za zatiranje varoje. V primeru, če je čebelar v analizo že oddal vzorec medu na Sklop 1 (kontrola kakovosti medu) ali Sklop 2 (kontrola ostankov kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu), ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, ne more sodelovati pri Sklopu 3 (analiza cvetnega prahu, propolisa in voska na ostanke kemijskih sredstev) in obratno.
 
Vzorec lahko čebelar odda le skupaj z izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo najdete v priponki tega obvestila.

 Količina potrebnega vzorca za vosek in cvetni prah je 15 g, za propolis pa 10 g.

Vzorce čebeljih pridelkov sprejemamo do zapolnitve prostih kapacitet na naslovu:
 
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica – analiza čebeljih pridelkov 2018
 
O zaključku zbiranja vzorcev vas bomo obvestili na naši spletni strani.
 
Dodatne informacije: Nataša Lilek, 040 436 519, 01/729 61 29, natasa.lilek@czs.si
 
Vabljeni k sodelovanju!