Se zanimate za pridelavo cvetnega prahu?

09.05.2018 14:34:52
Varna hrana
CZS, JSSC pripravlja seminar o tehnologiji pridobivanja cvetnega prahu. Seminar bo obsegal  tako teoretično kot tudi praktično izobraževanje na njem pa se boste seznanili s pomenom cvetnega prahu, biološkimi osnovami pridobivanja cvetnega prahu, s tehnologijo pridobivanja cvetnega prahu osmukanca in njeno problematiko, s pridobivanjem izkopanca, postopki ravnanja s cvetnim prahom po odvzemu, skladiščenjem in označevanjem pridelka ter uporabo. Potrdilo o udeležbi na seminarju bodo prejeli le tisti slušatelji, ki se bodo udeležili vseh osmih ur izobraževanja. Seminar bo potekal predvidoma konec maja oz. v prvi polovici meseca junija v prostorih Čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici in v čebelnjaku Hofer. Na seminar se lahko prijavite na e-naslovu: natasa.lilek@czs.si ali po telefonu št.: 040/436 519, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.
Ob prijavi po e-pošti obvezno navedite ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj), ali imate izkušnje s pridobivanjem cvetnega prahu ali ne, tel. št. in e-naslov. Prijave zbiramo do 25. maja 2018. Največje število udeležencev je 50, zato pohitite s prijavo! Natančen urnik z datumi in kraji bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli po e-pošti pred začetkom tečaja.