Določanje vrste medu

16.06.2017 8:54:09
Varna hrana
Napočil je čas točenja medu. Pri tem moramo poleg tega, da poskrbimo za ustrezne higiensko tehnične pogoje za delo, poskrbeti tudi za to, da je med, ki ga točimo zrel. Med je zrel, ko vsebuje manj kot 20 % vode, še bolje je, da vsebuje manj vode. Med iz sistema višje kakovosti ne sme vsebovati več kot 18,6 % vode. V praksi velja, da je med zrel, kadar je 2/3 satja pokrita z voščenimi pokrovčki ali kadar med ne teče iz satov, če sat stresemo. Najbolj zanesljivo in točno, pa ugotovimo, da je med zrel tako, da vsebnost vode zmerimo z refraktometrom. Pri čebelarjenju v AŽ panjskem sistemu navadno nimamo težav glede ugotavljanja zrelosti medu, nekoliko več pozornosti moramo temu dejavniku nameniti pri čebelarjenju v nakladnem panju. Če nismo prepričani, ali je med zrel, izmerimo vsebnost vode z refraktometrom ali pokličimo terenskega svetovalca.
 
Čebelarjem svetujemo, da pri točenju upoštevajo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu (http://www.czs.si/content/X3).
 
V letošnjem letu ugotavljamo, da ima med višjo električno prevodnost, kot smo vajeni. Vrednosti se lahko gibljejo tudi čez 2 mS/cm, kar je navadno izredno redko.  
 
Čebelarji, ki imajo težave pri določanju medu, se za pomoč lahko obrnejo na svetovalce za zagotavljanje varne hrane Javne svetovalne službe v čebelarstvu.

Andreja Kandolf Borovšak, svetovalka za azgotavljanje varne hrane