Nov pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana

03.02.2017 13:18:00
Varna hrana
Dne 6.2.2017 bo začel veljati nov Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Ur. l. RS 66/2016).  
Ta pravilnik določa način označevanja živil v prometu:
ki niso predpakirana,
ki so pakirana na mestu prodaje na zahtevo končnega potrošnika in
ki so predpakirana za neposredno prodajo.

Živila predpakirana za neposredno prodajo v veliki meri prodajajo tudi čebelarji. To so živila, ki jih nosilec živilske dejavnosti, se pravi čebelar, zapakira brez prisotnosti kupca v enem izmed svojih obratov in ga trži v okviru istega ali drugih svojih obratov.

Predpakirana živila za neposredno prodajo, ki jih prodajamo na mestu, kjer smo jih zapakirali morajo imeti označeno:
a)ime živila v skladu s prvim do četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 1169/2011/EU
b)navedbe iz 2. točke dela A priloge VI Uredbe 1169/2011/EU za živila, ki so bila pred prodajo zamrznjena in se prodajajo kot odtajana;
c) ime ali naziv in naslov ali sedež nosilca živilske dejavnosti,
č) državo porekla ali kraj izvora za živila,
d) kategorija oziroma razred živila, če sta predpisana s posebnimi predpisi;
e) za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva datum uporabe
f) podatki o alergenih iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU
 
Živila, ki so pakirana za neposredno prodajo in se tržijo v drugem obratu istega nosilca živilske dejavnosti, kot so bila zapakirana (npr. tržnica), pa morajo poleg naštetega imeti označeno še neto količino in datum uporabe.
 
Če prodajate v trgovini drugega nosilca dejavnosti, ta pravilnik za to vrsto živil za vas ne velja in ostaja vse po starem. 
 
 Če poenostavim, čebelarji, ki med prodajte samo doma in niste vpisani v Register živilskih obratov (pri popisu družin na obrazec označite: NE- pod oznako med in čebelje pridelke oddajam na trg), morate na nalepki za MED imeti označeno: ime izdelka, naziv proizvajalca, državo porekla, tisti, ki pa izdelke prodajate še kje drugje (npr. tržnica) morate biti vpisani v Register živilskih obratov in poleg zgoraj navedenih podatkov imeti zapisano tudi neto količino in datum uporabnosti.
 
Tudi če prodajate samo na domu imate LAHKO zapisano neto količino in datum uporabnosti v skladu z Uredbo 1169/2011/EU. Čebelarji, ki ste v sistemu Slovenski med (SMGO) morate še vedno označevati tudi serijo/lot živila.
 
Za čebelarje, ki prodajate samo doma na domu ali na tržnicah, tudi ne velja omejitev glede velikosti črk na nalepkah.


Andreja Kandolf B., svetovalka za zagotavljanej varne hrane