Označevanje hranilne vrednosti

08.12.2016 10:07:09
Varna hrana
Od 13. decembra 2016 bo obvezna označba hranilne vrednosti na živilih. V primeru čebeljih pridelkov so izjeme glede označbe hranilne vrednosti vsi primarni čebelji pridelki  (med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis) in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % alkohola. Izjema so tudi obrtno proizvedena živila, ki jih proizvajalec majhnih količin proizvodov dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ta pa jih dobavljajo neposredno končnemu potrošniku. Obrtno proizvedena živila so živila, ki jih v okviru svoje živilske dejavnosti dajejo na trg posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ali mikro družbe v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, katerih povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10.
 
Označevanje hranilne vrednosti tako ni obvezno za med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % alkohola in za živila, ki jih dajejo na trg (tudi v trgovino) neposredno (brez posrednika) čebelarji posamezniki, ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali mikro družbe.
 
Pri dodajanju ostalih čebeljih pridelkov ali suhega sadja, oreščkov itd. v med, moramo biti pazljivi pri poimenovanju izdelka. Če dodamo v med orehe, lahko izdelek poimenujemo s svojim imenom npr. orehko, če pa želimo poudariti, kaj je v izdelku, pa ga lahko označimo kot orehi z medom in ne med z orehi, saj se medu ne sme ničesar dodati. V slednjem primeru morajo biti označene količine sestavin, v primeru imena orehko pa samo naštete po padajočem vrstnem redu glede na maso.