Prvo mednarodno ocenjevanje medov na moravskem – KYJOV 2016«

13.10.2016 12:24:28
Varna hrana
Slovenski čebelarji že dalj časa uživamo velik ugled doma in v svetu. S češkimi in slovaškimi čebelarji se že skoraj desetletje družimo in srečujemo na izletih ter raznih prireditvah, tako pri nas, kot pri njih. Čebelarji iz omenjenih držav budno spremljajo vsak naš korak in so seznanjeni z vsemi našimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v Sloveniji.
 
Predsednik ČD Kyjov g. Miroslav Smolik, kateri je predsednik njihovega društva že 40 let, je v lanskem letu izrazil željo, da bi tudi na češkem izvedli tekmovanje v ocenjevanju medov po principu tekmovanja kot je v Sloveniji. Žal v preteklem letu ni bilo mogoče izvesti tekmovanja zaradi njihovih že v naprej pripravljenih aktivnosti, pa tudi finančne konstrukcije ni bilo, zato pa smo načrtovali ta dogodek za letošnje leto. Prireditev je bila povezana s časom praznovanja 890 letnice mesta Kyjov.
 
V času od 6.10.-9.10.2016 je ocenjevalna ekipa v sestavi mag. Rodman Aleš, Trobec Grozdan (oba ČD Sežana) in Pavlin Bojan (ČD Semič) izvedla prvo mednarodno ocenjevanje medov na moravskem, kot pravijo češki čebelarji, pa je tako ocenjevanje prvo na češkem sploh.
 
Na ocenjevanje je prispelo 62 vzorcev medov iz češke in slovaške. Precej vzorcev je imelo napake v smislu nečistoč in prevelike količine vlage v medu, kar je po eni strani tehnološka napaka čebelarja, po drugi strani pa ti čebelarji nimajo možnosti preverit stanja svojega medu npr. na čebelarskem društvu ali kje drugje. Velik problem čebelarjev je tudi pravilno določanje sort medov, kot tudi označevanja oziroma pakiranja medu. Na te probleme smo vodstva čebelarskih društev opozorili in predlagali ukrepe, ki naj jih izvedejo, da v bodoče ne bo prihajalo do teh težav.
 
V nedeljo 9.10. je potekala proslava ter podelitev priznanj in pokalov za najboljše medove v kulturnem domu v Kyjovu. Dvorana je bila polna kot že dolgo ne. Verjetno je ljudi pritegnila »čebelarska nedelja«, z bogatim programom, stojnicami in delavnicami.
 
 Pokroviteljstvo nad prireditvijo je imel župan mesta Mgr. František Lukl MPA. Župan Lukl je zelo naklonjen čebelarjem, saj jim pri delovanju veliko pomaga. Na njegovo željo so čebelarji postavili v mestu na občinski zgradbi nekaj panjev. V svojem govoru, ki ga je župan imel, je poudaril pomembnost čebel in čebelarstva ter izrazil željo, da se na občinski zgradbi v naslednjem letu poveča število panjev. Zelo vesel je bil tudi diplome in pokala, ki ga je prejel za cvetlični med, ki so ga nabrale čebele, ki domujejo na občinski stavbi. Izrazil je tudi željo, da se vidimo ponovno čez leto dni.
 
Na prireditev so čebelarji povabili tudi primarija doktorja  bolnice v Pragi, MUDr. J. Brožek, kateri je imel predavanje o koristnosti uporabe čebeljih proizvodov.
 
Na razstavnem prostoru v dvorani smo slovenski čebelarji prinesli najboljše medove iz tekmovanja v Semiču v lanskem letu. Ljudje so lahko degustirali in primerjali najboljše naše in njihove medove. Razlika je očitna.
 
Bogat spremljevalni program prireditve je obsegal prezentacijo dela čebelarskega krožka iz Vacenovice. Srednja gastronomsko-slaščičarska šola iz Bzenca se je predstavila s prikazom izdelovanja medenjakov. Prav zaradi tega smo iz Slovenije prinesli svoje medenjake, katere so ljudje razgrabili v trenutku.  Izdelavo starih čeških medenjakov je imela ga. Burilova iz Hodonina. G. Burinsky je bil zadolžen za razstavo čebelarskih potrebščin, g. Buzik pa za prodajo medovine.
 
Splošno navdušenje, ki je bilo prisotno, daje slutiti, da bodo postala ocenjevanja tudi na češkem in slovaškem tradicionalna.
 
                                                                                                                             Mag. Aleš Rodman