Med rešitev za paradontalne bolezni

23.06.2016 15:15:06
Varna hrana
Parodontalna bolezen je re­sen problem sodobne družbe, tudi slovenske. Kar 93 odstot­kov Slovencev, starih od 35 do 85 let, ima vsaj en znak napre­dovale parodontalne bolezni; polovico bi jih morali celo ope­rirati. Toda na zdravljenje paro- dontalnih bolezni je treba ča­kati dve leti in pol - podatkov, kako dolga je čakalna doba za kirurško zdravljenje obzob- nih tkiv, pa sploh ni. Zato vsa­ko novo dognanje, ki bi lahko pripomoglo k učinkovitejšemu zdravljenju in preprečevanju parodontalnih obolenj, vzbuja veliko upanje.

Več v prilogi