Skrb za kakovosten med ni nikoli odveč

10.06.2016 8:19:49
Varna hrana
Poročali smo, da imajo zaradi neugodnega vremena, čebele v večjem delu Slovenije na razpolago zelo slabe pašne razmere in da če opazite, da so zaloge hrane v plodišču padle pod 5 kg, paše pa še ne pričakujete, jim pomagajte z dodajanjem sladkorne raztopine sladkor : voda v razmerju 3:2. Pri tem pa pazite, da bodo količine takšne, da čebele raztopine ne bodo prenašale v medišče.  Krmite samo družine, ki jih pesti pomanjkanje. Ko se pojavi medenje krmljenje prekinite. Previdnost je pomembna, saj v primeru, da se sladkor znajde v medu, to ni več med temveč nepristen med.
Previdni moramo biti tudi zdaj pri točenju, da ne bomo točili satov, ki smo jih prevesili iz plodišča, pa bi lahko v vencih nad zalego vsebovali predelano sladkorno raztopino in ne med. Prevešane sate si označimo in kadar samo sumimo oz. vemo, da v njih ni med, temveč shranjena krma za čebele, jih nikoli ne SMEMO iztočiti. V  medu ne sme biti nič sladkorja, ki smo ga dodali čebelam za njihovo hrano.
Ob točenju si zapišite datum točenja medu, količino in označite serijo/lot medu. Oznake morejo biti zapisane tudi na posodah, v katerih je med. Če boste imeli težave pri določitvi vrste medu, se lahko po pomoč obrnete na terenske svetovalce ali svetovalce za zagotavljane varne hrane. Pokličite nas in se bomo dogovorili, na kakšen način lahko dostavitev vzorec medu. Vrsto vam določimo brezplačno. Nekatere čebelarje je letos prvo točenje kar presenetilo, saj so pričakovali cvetlični med, bil pa je gozdni.