Vračilo trošarin za gorivo

07.02.2018 12:40:31
Tajništvo
ČZS je ob koncu preteklega leta Ministrstvu za finance posredovalo pobudo, da se tudi čebelarje prevoznike vključi v vračilo trošarine za gorivo.
Veseli nas, da nam je pristojno ministrstvo prisluhnilo in da dogovarjanja pospešeno potekajo.
Sedaj sledi »pogajanje« oz. argumentiranje in verjamemo, da nam bo ob pomoči in podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uspelo.