Informacija o knjigi Veliki možje slovenskega čebelarstva

23.01.2018 11:38:30
Tajništvo
Obveščamo vas, da bodo na letošnjem Občnem zboru ČZS, vsa čebelarska društva prejela brezplačen izvod nastajajoče knjige Veliki možje slovenskega čebelarstva.
 
Knjiga je trenutno v zaključni fazi izdelave. V njej bo opisanih 54 strokovnjakov, katerih delo je izjemnega pomena za slovensko čebelarstvo.
 
Za uredniški odbor knjige je bila s sklepom UO ČZS imenovana Komisija UO ČZS za čebelarsko kulturno dediščino, za urednico pa članica komisije in kustodinja v Čebelarskem muzeju v Radovljici ga. mag. Tita Porenta.
 
Čebelarska zveza Slovenije