Občni zbor Čebelarskega društva Vojnik

22.01.2018 9:29:52
Tajništvo
V nedeljo, 21. januarja 2018, je imelo Čebelarsko društvo Vojnik občni zbor v dvorani Gostilne Turist na Frankolovem.
Zadonela je Čebelarska pesem v izvedbi Moškega pevskega zbora iz Ljubečne pod vodstvom Gorazda Železnika in pozdrav vsem čebelarjem in gostom je izrekel predsednik Čebelarskega društva Vojnik gospod Peter Babnik.
V letu 2017 smo se poslovili od dveh naših čebelarjev članov našega društva. Karol Košenina in Zvone Kokalj sta bila čebelarja z več desetletnimi čebelarskimi izkušnjami in tako smo se  njunemu spominu poklonili z enominutnim molkom.
Po izvolitvi članov organov občnega zbora je vodil delovno predsedstvo občnega zbora predsednik gospod Karel Blazinšek. Po vseh podanih poročilih predsednika ČD, blagajnika ČD, nadzornega odbora  in mentorja čebelarskih krožkov je razvidno, da je Čebelarsko društvo Vojnik delovalo dobro in skladno s predpisi finančnega in drugega poslovanja društva.
Po potrditvi poročil je bila dana beseda gostom. Prvi govornik g. Branko Petre, župan občine Vojnik, je prijetno nagovoril občni zbor in pozdravil vse prisotne. Povedal je, da se v Vojniku pripravlja postavitev tržnice, kjer bomo lahko tudi mi čebelarji brez stroškov ponujali svoje čebelje pridelke.  Naslednji govorci so še bili: g. Dušan Horvat predsednik sveta KS Frankolovo, g. Janko Škorjanc predsednik sveta KS Šmartno v Rožni dolini, ga. Olga Kovač ravnateljica Osnovne šole Vojnik, ga. Iva Zorenč iz RASR ter ostali predstavniki ČD iz celjske regije in predstavniki ostalih društev občine Vojnik. Vsi govorci so z velikim spoštovanjem poudarili in pozdravili naše poslanstvo, ki ga opravljamo čebelarji.     
Program dela Čebelarskega društva Vojnik je po predstavitvi predsednika društva zajeten, saj obsega kar 34 točk delovnih aktivnosti. Od tega je 11 točk povezanih z izobraževanjem čebelarjev, torej strokovnih razprav in predavanj. Večji projekt Čebelarskega društva Vojnik je v letu 2018 postaviti učni čebelnjak v Novi Cerkvi. Torej potrebovali bomo pomoč krajanov Nove Cerkve, da bomo lahko izpeljali projekt. Vabljeni k sodelovanju!
Podelitev Odlikovanj AJ je potekalo na osnovi predhodnega sklepa UO ČD Vojnik, da prejmejo za dvig slovenskega čebelarstva in požrtvovalno delo v Čebelarskem društvu Vojnik Odlikovanja Antona Janše naslednji čebelarji:
Odlikovanje III. stopnje g. Bobnar Janez
Odlikovanje III. stopnje ga. Ferlež Cvetka
Odlikovanje III. stopnje g. Plešnik Matjaž
Odlikovanje III. stopnje g. Točaj Primož
Odlikovanje II. stopnja g. Petre Branko
Odlikovanje II. stopnje g. Užmah Bojan
Za Odlikovanje I. stopnje, ki ga podeli lahko samo ČZS, se predlaga g. čebelarskega mojstra Andreja Jerneja.
Podeljene so bile tudi listine Čebelarskega društva Vojnik za pomoč in donacijo pri postavitvi Učnega čebelnjaka v Šmartnem v Rožni dolini.
»ZAHVALE » so prejeli posamezniki, ki niso člani našega društva, šola, občina in delovne organizacije.
Vsem prejemnikom »Odlikovanj« in »Zahval« čestitke in hvala!
Tekst: Martin Goleš
Foto: Bojan Užmah