Priprava predlogov ureditve pašnih redov

22.01.2018 8:55:38
Tajništvo
Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja nov Zakon o živinoreji, kjer bodo podrobneje opredeljeni tudi pašni redi.
 
V četrtek dne 18.1.2018 se je v ta namen sestala Komisija UO ČZS za izkoriščanje čebeljih paš, v sestavi: Matej Levstek, Gregor Lužar, Roman Kavaš, Marko Drev, Blaž Šercelj, Miran Pregl in Zvonko Sedmak, ki je soglasno sprejela vse sklepe, ki so sedaj v obravnavi na pisni seji UO ČZS.
 
Sprejeti sklepi so bili posredovani Upravnemu odboru ČZS in bodo v primeru potrditve zastopani na MKGP.
 
Čebelarska zveza Slovenije