Matej Blejc - predlagan za nagrado prostovoljstva

26.02.2018 17:16:41
Predsednik
Kot predsednik ČZS sem v imenu ČZS predlagal g. Blejc Mateja za na nagrado na področju prostovoljsta, ki jo razpisuje  ministrstvo za javno upravo RS.

Matej Blejec se je rodil v Krmelju na Dolenjskem, poleg njega so bili v družini tudi trije bratje. Čebelarjenje v materini družini je imelo bogato in dolgoletno tradicijo, ki jo je podedoval tudi on. Med drugo svetovno vojno je družina živela v Kočevju. Leta 1942, ko je bil star devet let, je ogrebel svoj prvi roj.  Po vojni se je družina vrnila v očetov rodni kraj Mengeš. Med svojo delovno dobo je najprej delal kot trgovski pomočnik in skladiščnik, po študiju na fakulteti pa je bil kot inženir najprej delovodja in nato do upokojitve direktor podjetja Opekarna Mengeš.
Matej Blejec je oče hčere in dveh sinov, poleg čebelarskih je bil aktiven tudi v drugih društvih ter tudi v lokalni skupnosti.
V Čebelarskem društvu Kamnik- Domžale, v Čebelarski družini Mengeš, v Čebelarskem društvu Mengeš, v Čebelarski zvezi Slovenije, Društvu rejcev malih živali Domžale in Turističnem društvu Mengeš. V navedenih društvih je opravljal funkcijo tajnika, blagajnika, predsednika, člana upravnega odbora in strokovnih komisij.
Kandidat je s svojim vsestranskim prostovoljnim delom pomembno prispeval k razvoju društvenega povezovanja in delovanja na lokalnem in državnem nivoju in na ta način doprinesel k uveljavljanju in ugledu nevladnega, zlasti čebelarskega sektorja.
Kandidat je aktivno deloval v različnih društvenih organizacijah in na ta način zlasti na lokalnem nivoju vplival na povezovanje nevladnega sektorja.
Kandidat je s svojim zgledom in vplivom k prostovoljstvu spodbujal  tudi ostale člane društev, v katerih je deloval in tudi zato navedena društva še danes uspešno delujejo.
Širitev vsebine prostovoljnega dela, na katero je kandidat vplival, se kaže v sodelovanju z lokalnimi društvi, z predšolskimi in osnovnošolskimi otroci in lokalno skupnostjo.
Najpomembnejši prispevek kandidata k razvoju prostovoljstva se kaže v njegovem odnosu do društvenega delovanja, spodbujanja prostovoljstva, sodelovanja med društvi ter povezanosti društev z lokalnimi dejavniki.
O rezultatih razpisa Vas bomo obvestili.

Boštjan Noč, predsednik ČZS