V aprilu 2018 bo razstava o čebelarstvu v Državnem zboru RS

27.12.2017 11:24:47
Predsednik
ČZS in MKGP smo skupaj zaprosili Državni zbor RS , da bi v aprilu 2018 imeli tam razstavo o čebelarstvu. Dobili smo pozitiven odgovor.(v prilogi)
 
Menim, da je to lepa prilika za predstavitev naše dejavnosti in se vodstvu DZ RS že vnaprej zahvaljujem.

Boštjan Noč, predsednik ČZS