Priprava kataloga ponudbe slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme

15.12.2017 11:32:45
Predsednik

Priprava kataloga ponudbe slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme

V času razglasitve 20. maja za Svetovni dan čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, v sodelovanju s Čebelarstvo zvezo Slovenije, nadaljuje s pripravo kataloga ponudbe slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme.

Aktivnosti promocije Svetovnega dne čebel, ki so bile opravljene v preteklih treh letih, prispevajo k vedno večji prepoznavnosti slovenskega čebelarstva na svetovni ravni. Ta prepoznavnost na številnih področjih ponuja priložnosti za nadaljnji razvoj in širitev na tuje trge. Eno od teh področij je ponudba slovenske čebelarske opreme.

Namen priprave kataloga je, da se ponudba slovenske čebelarske opreme zbere na enem mestu. Katalog bo med drugim služil za predstavitev ponudbe v okviru različnih mednarodnih aktivnosti, ki potekajo s ciljem večje internacionalizacije gospodarstva.

Vabimo vse proizvajalce slovenske čebelarske opreme, ki se še niste pridružili k pripravi skupnega kataloga opreme, da se nam pridružite. Vse zainteresirane obveščamo, da je rok za odločitev o sodelovanju v katalogu 20. 1. 2018. 
Prijave se zbirajo na Čebelarski zvezi Slovenije (nocb@czs.si).