Postavljamo temelje za podpore na panj (čebeljo družino)

05.12.2017 13:33:55
Predsednik

Postavljamo temelje za podpore na panj (čebeljo družino)

Danes se je sestala z strani ministra Dejan Židan imenovana delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za razglasitev čebel in opraševalcev kot ogroženih.
Glavna naloga skupine je, da pripravi utemeljitev, da čebela brez čebelarja ne more preživeti in da čebelar za to potrebuje pomoč - iz EU okoljskih programov za opraševalni servis, ki ga opravljajo opraševalci.
Prav tako pa bo skupina predlagala ukrepe za lažje preživetje vseh opraševalcev.


Boštjan Noč, predsednik ČZS