Reševanje problematike hude gnilobe čebelje zalege

28.11.2017 11:22:39
Predsednik
Na ČZS  se zavedamo problematike hude gnilobe. Veseli nas, da aktivno k reševanju želi pristopiti  tudi novi predstojnik VF NVI. V ta namen je sklicana razširjena seje pristojne komisije UO ČZS, ki bo obravnavala sledeč dnevni red.
 
Predlagani dnevni red:
 
Reševanje problematike hude gnilobe čebelje zalege:
  1. Poročilo o trenutnem stanju na terenu
  2. Akcijski plan sanacije žarišč hude gnilobe čebelje zalege
  3. Usposabljanja čebelarjev s področja prepoznavanja HGČZ
  4. Kako delovati preventivno proti HGČZ
  5. Predlog delovanja našega (ČZS) laboratorija pri določanju spor hude gnilobe v medu
  6. Predlogi za morebitne spremembe zakonodaje, pravilnikov s področja HGČZ

Celotno vabilo z seznamom vabljenih v prilogi.