UNIČEVANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI na obroke, kar se že občutno kaže v praksi

21.11.2017 11:59:27
Predsednik
ČZS si že dal časa prizadeva za spremembe pri dopolnilnih dejavnostih v kmetijstvu, žal popolnoma neuspešno!
Predvsem je boleča sprememba  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-M (Uradni list RS, št. 91/2013).
Leta smo neuslišani, saj je to pomeni, da kmetje in tudi čebelarji, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in niso kmečko zavarovani, ne glede na višino dohodka iz naslova dopolnilne dejavnosti, morajo plačevati 33,24 EUR mesečno oz. 398,88 EUR letno. TO JE UNIČEVANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI na obroke, kar se že občutno kaže v praksi.
ČZS bo skušala skupaj s kmetijsko gozdarsko zbornico prepričati pristojne, da je dopolnilna dejavnost v kmetijstvu zelo pomembna, vendar s tako zakonodajo več kot odbijajoča.
Poleg tega pa ČZS želi urediti preko dopolnilnih dejavnosti še nekaj zadev, celoten dopis v prilogi.


Boštjan Noč, predsednik ČZS